to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

XIV Dolnośląskie Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Forum odbyło się 10 września 2021 r. (piątek) w Wałbrzychu w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa ul. Piotra Skargi 14a

Ponad 150 osób, trzydzieści UTW,  w tym nasi: Anna Chmal, Maria Kasprowicz, Bogumiła Zdeb, Wiesław Łabęcki i Jan Starek. Z gości m.in.: posłowie Izabela Katarzyna Mrzygłocka, Sławomir Piechota, rektor PWSzZ, Agnieszka Kowol zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Departamentu Spraw Społecznych i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego…

Teresa Ziegler – prezes Federacji UTW prowadziła spotkanie. Pandemia dała się we znaki, bo w Sudeckim UTW na 200 członków zostało 100 (czyli ubyło 50 procent, dla porównania w Świdnickim UTW przez pandemię ubyło 10 procent). Osobowością UTW Roku według Rady Federacji została Teresa Ziegler.

Poseł Piechota: – Bezcenne więzi w kręgach UTW. „Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera. Chęć życia nam nie zbrzydła…”. Wiceprezydent Wałbrzycha Sylwia Bielawska: – Najważniejsze to znaleźć przyjaciela, z uśmiechem, który poda dłoń.

Wykład „Popandemiczna psychologiczna od-nowa” – dr Bogna Bartosz z Uniwersytetu Wrocławskiego” mówiła o psychologii pozytywnej. Pomimo kłopotów, problemów, choroby szukać pełni życia, rozwijać się, świadomie dążyć do przezywania pozytywnych emocji, radości i zachwytu, ciekawości, dumy, uniesienia, podziwu… To priorytetyzacja pozytywności. Każdy ma prawo czuć się dumnym. Zastanowić się, kto jest dla mnie inspiracją do działań? Rozwijać cnoty i siły charakteru:

– mądrość, wiedza, ciekawość, otwartość umysłu, zamiłowanie do zdobywania wiedzy

– odwaga – siły emocjonalne, ćwiczenia siły woli w osiąganiu celów (autentycznosć, dzielność, wytrwałość, entuzjazm)

– humanitaryzm – siły interpersonalne, które wiążą się z nastawieniem i ukierunkowaniem na innych ludzi (dobroć, miłość…)

– sprawiedliwość – siły „obywatelskie” (bezstronność, zdolności przywódcze, zdolność do współpracy)

– umiar – wielkoduszność, wybaczanie sobie, tolerowanie wad, skromność, rozwaga

– transcendencja – ufność, że świat nam sprzyja (docenienie piękna i doskonałości, wdzięczność, nadzieja, humor, religijność).

Victor Frankl (1905-1997)  austriacko-żydowski psychiatra i psychoterapeuta, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych, ostrzegał przed przesadnym rozpamiętywaniem wszystkiego co się nam zdarzało, oraz przed przesadnym chceniem, żeby nam się zdarzyło w życiu tak, a nie inaczej.

Królestwo Bhutan w Himalajach jest najbiedniejszym państwem na świecie, ale mają najwyższy wskaźnik zadowolenia z życia (1,3 tys. dolara na głowę). Emirat, bogate księstwo Katar z ponad 90 tysiącami dolarów na głowę, ma przeciętny wskaźnik zadowolenia. W Bhutnaie panuje od XVIII w. wieków doktryna, że jeśli rząd nie potrafi zapewnić ludziom szczęścia narodowego to nie powinien istnieć. To przypomnienie wywołało śmiech całej auli widowiskowej i oklaski !!! 

Przykazania na dobre życie według Leszka Kołakowskiego:

Po pierwsze przyjaciele.
A poza tym: Chcieć niezbyt wiele.
Wyzwolić się z kultu młodości.
Cieszyć się pięknem.
Nie dbać o sławę.
Wyzbyć się pożądliwości.
Nie mieć pretensji do świata.
Mierzyć siebie swoją własną miarą.
Zrozumieć swój świat.
Nie pouczać.
Iść na kompromisy ze sobą i światem.
Godzić się na miernotę życia.
Nie szukać szczęścia.
Nie wierzyć w sprawiedliwość świata.
Z zasady ufać ludziom.
Nie skarżyć się na życie.
Unikać rygoryzmu i fundamentalizmu.

 

Koordynatorka z warszawskiego Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” Agnieszka Kocon, wspierająca działania grup wolontariatu na Uniwersytetach Trzeciego Wieku, koordynując projekt „UTW dla społeczności”, podkreśliła m.in. potrzebę wymiany doświadczeń. Możliwościach małych grantów  2 tysiące złotych (inflacja duża, więc podnieśli z 1 800 zł), Akademia Wolontariatu. Najtrwalszym fundamentem UTW okazują się relacje (nie struktury, nie statut, nie zarząd): pomiędzy UTW a społecznością lokalną i między słuchaczami. Pozyskiwać aktywnych i sprawnych seniorów, zwiększać uważność na relacje między słuchaczami i uznać je jako potencjał i siły. STAWIANIE NA RELACJE – stwarzanie okazji do wykazania swojego potencjału i sprawczości oraz otwartość na lokalne partnerstwa.   

Podsumowanie ankiety Cyfrowy senior – Elżbieta Kowalczyk  Dolnośląska Społezcna Rada Senioralna – zespół cyfrowy senior. Karolina Popiel i Anna Szymańska podsumowały marsz nordic walking i uczestnicy, czyli UTW otrzymali torby z wydawnictwami.

Warsztaty w grupach: solo Latino – B. Zdeb, joga śmiechu – bez nas, plastyczne – W. Łabęcki, cyfrowe – M. Kasprowicz, J. Starek,  florystyczne – A. Chmal.

Obiad oraz krótki koncert artystów z Filharmonii Sudeckiej z muzyką z filmów oraz przy ostatnim utworze taniec B. Zdeb i W. Łabęckiego dla wszystkich, zakończył przyjemną imprezę.

Wnioski z Forum:

– Wykorzystać powyższe w bieżącej pracy i życiu codziennym, także w spotkaniu z żakami.

– Pokwitowałem laptopa i  smartfona dla Lokalnego Centrum Wsparcia Seniorów (opieka bieżąca Jan Starek)

– Przekazałem porozumienia wolontariacie (Danuta  Serafinowicz, Barbara  Kaczmarczyk, Andrzej Kudarewski)

                                                                                                                                             Wiesiek Łabęcki
Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00