to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

Zapraszają nas

1. Fundacja Via Salutis na wernisaż prac warsztatów malarskich Barbary Malinowskiej z projektu „Wygrajmy to miejsce” 8 września (środa) w Wałbrzychu ul. Młynarska 16 – Dom pod Aniołami (śródmieście, byłe salki katechetyczne).

2. Świdnicki Ośrodek Kultury, z okazji trwającego Roku Stanisława Lema, organizuje 9 września (czwartek) w godz. 18.00-20.30 spotkanie z profesorem Stanisławem Beresiem — znawcą twórczości wielkiego pisarza i autorem wywiadu rzeki „Tako rzecze… Lem” złożonego z rozmów, jakie przeprowadził z twórcą „Solaris” między listopadem 1981 a sierpniem 1982 oraz we wrześniu i grudniu 2001. Książka po raz pierwszy ukazała się w 2002 roku i wznawiana jest po dziś dzień. Rozmowa będzie poświęcona twórczości i osobowości Lema, ale też innym zagadnieniom literackim znajdującym się w polu zainteresowań badawczych profesora Beresia. Po spotkaniu odbędzie się koncert Michała Zygmunta Odra Sound Desing. W razie niepogody – sala teatralna ŚOK.

3. Muzeum Dawnego Kupiectwa do przygotowania regionalnej potrawy –  prezentacji dziedzictwa poprzednich pokoleń, jaka zostanie zaprezentowana do degustacji kuchni wielokulturowej. Projekt „Przy stole” odbędzie się 11 września (sobota) od godz. 13.00 w Muzeum Dawnego Kupiectwa, które pokryje koszty przygotowania dania, jedzenia. Można kontaktować się z dyrekcją MDK (74 852 12 91) lub prezesem Zarządu Świdnickiego UTW.  
W sobotę i niedzielę (12 września) w godz. 11.00-17.00 wstęp wolny na indywidualne zwiedzanie MDK. W niedzielę od godz. 15.00 o ważeniu piwa. 

4. Fundacja Rozwoju Informacyjnego oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji do 12 września zapisuje do bezpłatnych szkoleń (półrocznego cyklu wydarzeń edukacyjnych), w tym online, samodzielnej pracy i stacjonarnych w Warszawie (z zakwaterowaniem i wyżywieniem, ale bez kosztów podróży). Program posłuży wsparciu kompetencyjnemu osób z organizacji pozarządowych na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, różnorodności społecznej, równego traktowania, ochrony praw człowieka, dialogu i kultury demokratycznej.  
Więcej informacji i szczegółowy program dostępny jest pod tym linkiem: https://szkolasektora.org.pl/ruszyla-rekrutacja-do-pierwszego-cyklu-szkolen-zapraszamy/

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00