to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

Kreatywni aktywnością

Październik 2021 r., podobnie jak inne miesiące, nawet wakacyjne, zapisał się dużą aktywnością Zarządu i niektórych słuchaczy Świdnickiego UTW. Poniżej kilka przykładów:

Rekreacja łączy seniorów

Turniej rekreacyjno-sportowy w ramach zadania publicznego „Rekreacja łączy seniorów” dofinansowanego przez Gminę Miasto Świdnica zgromadził na obiektach sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji nie tylko słuchaczy Świdnickiego UTW.

>>> więcej

Jestem, jaka jestem

Spektakl słowno-muzyczny „Jestem, jaka jestem”  grupy teatralnej UTWorki w reżyserii Teresy Cory przy wsparciu dźwiękowym i dekoracyjnym Ewy Oleśkiewicz 14 października zgromadził seniorów z całego miasta.  

                 >>> więcej

Z Lemem

Pisarz Stanisław Lem i poeta Cyprian Kamil Norwid goszczą wśród nas w bieżącym roku bardzo często z uwagi na ich Patronat Roku 2021. Świdnicki Ośrodek Kultury w ramach projektu CZTERY ŻYWIOŁY SŁOWA także zorganizował dla mieszkańców ciekawe spotkanie  z Lemem. Polonistka, tłumaczka, autorka książek Mariola Mackiewicz 15 października w prelekcji odkryła „Po-LEM-icznie” filozofa, futurologa, krytyka. Rocznicowa reaktywacja legendy Lema w Galerii Foto (Rynek 44) ukazała zgromadzonym, przede wszystkim studentom Świdnickiego UTW (dzięki zaangażowaniu Teresy Cory), także inne oblicze wybitnego pisarza. Lem to wizjoner, który przewidział powstanie wielu wynalazków, które nadal zmieniają świat, np. osobisty czytnik książek elektronicznych. Miał niebanalne zachowania, gości wypraszał kopniakami, łatwo wpadał w irytację. Jego dyktanda dla siostrzeńca żony są pełne absurdalnego dowcipu i okrutnej wyobraźni. Cytat z Lema „Kiedy wszyscy są wariatami, nikt nie jest wariatem” niektórzy odnoszą do czasów nam dzisiejszych.

Olimpiada Seniorów

Nietypowa inauguracja roku akademickiego 2021/22 w ramach projektu dofinansowanego przez Starostwo Powiatowe „Powrót do aktywności i zdrowia”

      >>> więcej

Dolnośląskie Forum Rad Senioralnych

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze 20 października była siedzibą I Dolnośląskiego Forum Rad Senioralnych. Nie zbrakło naszych seniorów w organizacji przedsięwzięcia (Krystyna Lasek) i wśród uczestników (K. Lasek – m.in. podsumowała obrady, Bogumiła Zdeb, Wiesław Łabęcki). Kazimierz Deptuła i Ryszard Kielar reprezentowali Miejską Radę Seniorów ze Świdnicy. W wykładzie wprowadzającym o pespektywach psychologicznych i społecznych współczesnych seniorów, przewodnicząca Dolnośląskiej Rady Senioralnej dr Bogna Bartosz zwróciła uwagę m.in. na pozytywne myślenie. Mówiła o mitach i prawdach polskiego seniora, którego nie zawsze charakteryzuje wzór 3 x B [Bieda + Bierność + Bezradność]. Przyszłość narodu tj. srebrna generacja ma przecież potencjał, wiele atutów. Jesteśmy przecież odpowiedzialni za to co robimy i za to czego nie robimy… W panelu dyskusyjnym „Polityka senioralna  w regionie”  m.in. z udziałem wiceministra Stanisława Szwedo, Teresy Ziegler prezes Fundacji Sudecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Anny Szczepan przewodniczącej Noworudzkiej Rady Senioralnej padło wiele spostrzeżeń, informacji i pomysłów dotyczących usprawnienia działań służących seniorom.

CafeSenior

Barbara Dębska wróciła do organizacji spotkań przy popołudniowej kawie. Najpierw Teresa Daleszyńska zaprezentowała informację ze zdjęciami „Biebrza. Zanikający albo znikający krajobraz”, a w środę 27 października z miodem i pszczołami bliżej zapozna nas mąż Teresy.

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00