to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

Uniwersytety Trzeciego Wieku liderem dolnośląskich seniorów

O tym można było się jednoznacznie przekonać na debacie zorganizowanej   we Wrocławiu 24 listopada przez Radę Federacji UTW, we współpracy z IV Zespołem Dolnośląskiej Społecznej Rady Seniorów. Tytuł spotkania związany jest z projektem dofinansowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

W pierwszej części spotkania, którą prowadziła Teresa Ziegler, podsumowano ankietę   o aktywności uniwersytetów w czasie pandemii i przedstawiono prowadzone działania.
Była to świetna okoliczność, aby podziękować wolontariuszom, którzy w ubiegłym roku poświęcali swój czas i zdrowie dla seniorów w swoich lokalnych społecznościach. Uczestniczy spotkania podzielili się swoimi spostrzeżeniami z tamtego okresu, co spotkało się z uznaniem zgromadzonych.

Wśród wyróżnionych są osoby z naszego UTW, Członkowie i Przyjaciele: Teresa Cora, Anna Kundzicz, Majka Kociuba, Krystyna Lasek, Wiesław Łabęcki. Wyróżnieni otrzymali adres z treścią:

 

„GDYBY NUTA POWIEDZIAŁA: JEDNA NUTA NIE CZYNI MUZYKI… NIE BYŁOBY SYMFONII. (…) GDYBY CZŁOWIEK POWIEDZIAŁ: JEDEN GEST MIŁOŚCI NIE OCALI LUDZKOŚCI, NIE BYŁOBY NIGDY NA ZIEMI SPRAWIEDLIWOŚCI  I POKOJU, GODNOŚCI I SZCZĘŚCIA (Michel Quist). W historii czasu pandemii będzie zapisane, że Wolontariusze z Uniwersytetów Trzeciego Wieku – z Twoim udziałem – zrobili wszystko co było w ich mocy, więcej niż można było wymagać. Podanie pomocnej dłoni   w geście wsparcia wzmacnia wiarę w ludzką życzliwość, pomaga przetrwać trudny czas.                      A piękna postawa zasługuje na szacunek i uznanie. Z serdecznym podziękowaniem za okazane serce Rada Federacji UTW we Wrocławiu: Izabela Kicielińska, Teresa Ziegler”.

 

Te słowa Zarząd Świdnickiego UTW dedykuje Wszystkim Wolontariuszom naszego Uniwersytetu.

 

Drugą część spotkania stanowiła debata prowadzona przez Krystynę Lasek, która we wstępie odwołała się do wyników badań o wpływie pandemii na seniorów i organizacje pozarządowe.

Wypowiedzi uczestników skupione były wokół zagadnień: czy kontynuować dotychczasowe kierunki i formy działań UTW i innych organizacji czy wprowadzać zmiany oraz działania zewnętrzne organizacji i współpraca z samorządem. Otwarta i serdeczna atmosfera debaty, wypowiedzi często kończące się konkretnymi wnioskami świadczyły o trafności problematyki. Dominowały wypowiedzi członków UTW.

 

A jakie Wy Koleżanki i Koledzy macie zdanie na temat:

Jakie mają być Uniwersytety Trzeciego Wieku na nowe czasy?

 

 

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00