to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

Wymyśl hasło – zgarnij nagrodę

 Zarząd Świdnickiego UTW i Klub Seniora z ul. Malinowej zaprasza seniorów Świdnicy do konkursu na  hasło (w miarę krótkie) promujące zdrowe świętowanie (prosimy uwzględnić odżywianie, aktywność fizyczną i relacje społeczne).

Propozycje nadsyłać SMS-sem, e-mailem (sutw.swidnica@gmail.com, 505 718 322) do 21 grudnia 2021 r. Dla autorów trzech najlepiej ocenionych haseł czekają nagrody… 

 
 
 
 
 

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00