to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

Bądźmy solidarni z Ukrainą!!! Pomagajmy!!!

W związku z tragiczną sytuacją na Ukrainie i przybywaniem do nas  ludności, Świdnicki UTW chce włączyć się do łańcucha pomocy. Organizatorem wsparcia jest Miejskie Centrum Organizacji Pozarządowych. W zależności od potrzeb i sytuacji poznamy szczegóły. Jednak już teraz prosimy o wstępne zgłoszenie się:
1. osób, które mogłyby być wolontariuszami na terenie miasta czy powiatu;
2. osób, które mogą udostępnić lokal, pomieszczenie, mieszkanie dla kobiet z dziećmi;
3. lub inna pomoc.
Kontakt z Krysią (tel. 505 718 322) i Wieśkiem (513 005 811)

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00