to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes Zarządu   513 005 811

Wiceprezes   505 718 322

sutw.swidnica@gmail.com

biuro czynne w środy w godz. 10.00 – 13.00, kasa do 12.30

Pomoc dla młodych. Przeczytaj, przekaż dalej

Istnieje możliwość wsparcia bezzwrotną unijną pomocą osób młodych  w wieku 18-29 lat (bezrobotne lub bierne zawodowo niezarejestrowane w urzędzie pracy, które utraciły pracę po 1.03.2020 r). z terenu całego Dolnego Śląska na uruchomienie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego osobom. Informujemy o tym, aby przekazać wiadomość dzieciom, wnukom czy młodym przyjaciołom.
Bezzwrotna dotacja –  23 050 zł netto, wsparcie pomostowe – po 2 500 zł przez 6 miesięcy, bezpłatne szkolenie.
Informacje na stronie projektu http://www.pro4.pl/mojafirma
Szczegóły w Biurze Projektu ul. Długa 6 w Świdnicy, tel. 74 660 64 89, 690 095 540.
Formularz rekrutacyjny do pobrania linkiem: https:// www.pro4.pl/wp-content/uploads/2021/07/1
Formularz-rekrutacyjny.doc    

Informacje

MIŁEGO DNIA
==============

biuro czynne w środy
w godz. 10.00 – 13.00

kasa do 12.30

nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes Zarządu   513 005 811

Wiceprezes   505 718 322

sutw.swidnica@gmail.com

biuro czynne w środy w godz. 10.00 – 13.00, kasa do 12.30