to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes Zarządu   513 005 811

Wiceprezes   505 718 322

sutw.swidnica@gmail.com

biuro czynne w środy w godz. 10.00 – 13.00, kasa do 12.30

3 komunikaty Zarządu

1. Przekazujemy  ogłoszenie klubu biegaczy z Wałbrzycha o imprezie w Zagórzu. Plakat >>> tutaj
 
2. Bardzo prosimy osoby chętne do pomocy przy obsłudze XI Przeglądu Piosenki ( grupa witająca, asystenci), potrzebujemy około 15 osób, chętni proszeni są o kontakt z Basią Dębską – tel. 605 127 372, po 3 maja Bogusia Zdeb – tel. 606 897 327
 
3. Potrzebujemy również ochotników na XV Forum UTW – 14 czerwca-  około 15 osób, kontakt  – Basia Dębska – tel. 605 127 372, po 3 maja Bogusia Zdeb – tel. 606 897 327

Informacje

MIŁEGO DNIA
==============

biuro czynne w środy
w godz. 10.00 – 13.00

kasa do 12.30

nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes Zarządu   513 005 811

Wiceprezes   505 718 322

sutw.swidnica@gmail.com

biuro czynne w środy w godz. 10.00 – 13.00, kasa do 12.30