to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes Zarządu   513 005 811

Wiceprezes   505 718 322

sutw.swidnica@gmail.com

biuro czynne w środy w godz. 10.00 – 13.00, kasa do 12.30

Walne Zebranie Członków

Zgodnie z paragrafem 22 punkt 3,4 Statutu Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Zarząd zwołuje

Walne Zebranie  Członków 27 kwietnia (środa) na godzinę 11.00  w sali 11  (II p.) Miejskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych ul. Rynek 39.

W planie m.in. sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za 2021 r.  oraz sprawy bieżące.

Zarząd Świdnickiego UTW

Informacje

MIŁEGO DNIA
==============

biuro czynne w środy
w godz. 10.00 – 13.00

kasa do 12.30

nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes Zarządu   513 005 811

Wiceprezes   505 718 322

sutw.swidnica@gmail.com

biuro czynne w środy w godz. 10.00 – 13.00, kasa do 12.30