to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

Poprojektowe spotkania

Osoby ze ŚWIDNICKIEGO UTW (15 PLUS DWIE REZERWOWE) biorące udział w projekcie Ali „Bezpieczny, Radosny Senior”  (Morawa) mają zaplanowane w świdnickim Centrum ul. Rynek 39, II piętro sala 11, trzy spotkania tj. 2 sierpnia, 27 września, 25 października, wszystkie we wtorki w godzinach 10.00- 13.00. Inni seniorzy będą mogli wziąć udział w tych warsztatach w zastępstwie już zapisanych osób lub poza limitem (po wypełnieniu deklaracji).

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00