to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

Zaułek Garncarzy posprzątany

Zgodnie  z uchwałą Zarządu o objęciu patronatem świdnickiego  Zaułka Garncarzy, grupa wolontariuszy ze Świdnickiego UTW ochoczo zgłosiła się do prac porządkowych. Szkoda, że było nas tylko 9 osób, ale za to zapału mieliśmy za dużo więcej. 

W czasie pracy oraz miłego spotkania po jej wykonaniu, wymieniliśmy się własnymi przemyśleniami w sprawie Zaułka  naszego dalszego  zaangażowania. Zrodziły się też pewne pomysły, które będą wymagały ustaleń z władzami Miasta.

 

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00