to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes Zarządu   513 005 811

Wiceprezes   505 718 322

sutw.swidnica@gmail.com

biuro czynne w środy w godz. 10.00 – 13.00, kasa do 12.30

Zaułek Garncarzy posprzątany

Zgodnie  z uchwałą Zarządu o objęciu patronatem świdnickiego  Zaułka Garncarzy, grupa wolontariuszy ze Świdnickiego UTW ochoczo zgłosiła się do prac porządkowych. Szkoda, że było nas tylko 9 osób, ale za to zapału mieliśmy za dużo więcej. 

W czasie pracy oraz miłego spotkania po jej wykonaniu, wymieniliśmy się własnymi przemyśleniami w sprawie Zaułka  naszego dalszego  zaangażowania. Zrodziły się też pewne pomysły, które będą wymagały ustaleń z władzami Miasta.

 

Informacje

MIŁEGO DNIA
==============

biuro czynne w środy
w godz. 10.00 – 13.00

kasa do 12.30

nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes Zarządu   513 005 811

Wiceprezes   505 718 322

sutw.swidnica@gmail.com

biuro czynne w środy w godz. 10.00 – 13.00, kasa do 12.30