to przestrzeń dla ludzi
 • aktywnych
 • twórczych
 • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

Nowe władze wybrane

W dniu 28 kwietnia Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków udzieliło Zarządowi absolutorium za rok 2022 oraz dokonało wyboru  władz stowarzyszenia na kolejną kadencję. I tak:

Prezesem Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku został ponownie wybrany Wiesław Łabęcki.

Do Zarządu  zostały wybrane następujące osoby (w kolejności alfabetycznej):

 1. Czerniec Lilia
 2. Dębska Bogusława 
 3. Kasprowicz-Gładysz Maria
 4. Kudarewski Andrzej
 5. Pastuszak Violetta
 6. Pilarczyk Krystyna
 7. Repiczewa Halina
 8. Wazińska Celina
 9. Wiszniewska Zofia
 10. Zieniuk Grażyna

Do Komisji Rewizyjnej zostały wybrane następujące osoby (w kolejności alfabetycznej):

 1. Kundzicz Anna
 2. Mazurek Violetta
 3. Zdeb Bogumiła

Zarówno nowy Zarząd jak i Komisja Rewizyjna ukonstytuują się na swoich pierwszych posiedzeniach.

Nowym władzom gratulujemy wyboru i życzymy wiele sukcesów i satysfakcji podejmowanych działań.

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
 • aktywnych
 • twórczych
 • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00