to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

Fundacja Krzyżowa zaprasza do projektu

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego zaprasza:
osoby 60+ do udziału w projekcie „W SILE WIEKU” – Program Wsparcia i Aktywizacji Seniorów.
Działania w warsztatach: obsługi nowoczesnych technologii, terapii ogrodem, rozwoju osobistego, działań kreatywnych oraz wolontariat senioralny.
Nabór do 22 maja 2023 r.
Kontakt:
 Daniel Bodył 797 993 701, emial: daniel@krzyzowa.org.pl

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00