to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

Realizacja zadań publicznych – z innym terminem Fredry (na czerwono)

Świdnicki UTW realizuje kilka zadań publicznych dofinasowanych przez Panią Prezydent Świdnicy i Zarząd Powiatu Świdnickiego.
 
1.
Zarząd Powiatu dofinansował zadanie w kwocie 2000 zł z zakresu kultury  o nazwie XII Przegląd Piosenki UTW – Piosenki lat 90. Wkład własny finansowy wyniósł 200 zł a wolontariacki 500 zł.
 
2.
Zarząd Powiatu dofinansował ponadto zadanie z ochrony i promocji zdrowia o nazwie Kto ma zdrowie, ma nadzieję w kwocie 4000 zł. W tym projekcie zrealizowano śmiechoterapię jako działania antystresowe w Klubie Seniora w Świebodzicach i w WTZ w Mokrzeszowie. Zapraszamy na zajęcia z kinezjologii 22 maja (poniedziałek) o godzinie 14.00 w Rynku 39 sala 11. O godzinie 17.00 w tym samym dniu kinezjologia w świetlicy Koła Gospodyń Wiejskich w Gogołowie, gdzie także można wziąć udział.
Dnia 24 maja (środa), w ramach Cafe Senior o godz. 12.00 zajęcia dietetyczne – zapraszamy.
W sobotę, 27 maja od godziny 11.30 (niektórzy na wymarszu od godz. 10.00) zajęcia rekreacyjno-sportowe i warsztaty przedmedyczne udzielania pierwszej pomocy w Bagieńcu (zapisy już były do 6 maja). 
 
3.
Prezydent Miasta Świdnica dofinansowała zadanie „Między piosenką a literaturą” w wysokości 8020 zł. Środki finansowe wykorzystano m.in. na: zakup doposażenia zespołu wokalno-instrumentalnego Jesiennej Gamy w tym gitarę basową, dzwonki chimes; materiały scenograficzne dla grupy teatralnej UTWorki; nadzór i media  w sali widowiskowej (wynajem sali) i poczęstunek zespołów Przeglądu Piosenki; zorganizowanie spotkania literacko-teatralnego poświęconego Aleksandrowi Fredrze – Patronowi Roku 2023.
Na „Fredrę” zapraszamy 7 czerwca (czwartek) o godz. 11.00 do sali 11, Rynek 39.        

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00