to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

OPS – notatka z Walnego

W dniu 26 maja odbyło się  zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia OPS , w którym hybrydowo brały udział delegatki Obywatelskiego Parlamentu  Seniorów regionu wałbrzyskiego : Bożena Chołodniak , Anna Kundzicz i Alicja Kudarewska

Celem zebrania było przyjęcie sprawozdania Zarządu OPS za okres od 19 listopada 2021 do 31 grudnia 2022, sprawozdanie merytoryczno – finansowe i Uchwała Zarządu  oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia Sprawozdania za okres od 19 listopada 2021 do 31 grudnia 2022– przedstawienie Uchwały.

Stosowne uchwały można znaleźć na stronach  Obywatelskiego Parlamentu  Seniorów … ale wystarczy kliknąć >>>  tutaj

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00