to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

MOPS zaprasza na szkolenie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza osoby sprawujące opiekę nad niesamodzielną osobą starszą, wymagającą stałego wsparcia w codziennym funkcjonowaniu do udziału w szkoleniu pn.:
 
„Jak opiekować się osobą starszą w domu? – aspekt praktyczny”.
 
Bezpłatne szkolenie opieki nad seniorami dla 25 osób odbędzie się 12.09.2023 (wtorek) w godzinach od 10.00 do 14.15 w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw w Świdnicy ul. Rynek 39/40. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 sierpnia 2023 r. w siedzibie MOPS ul. Franciszkańska 7 przez Annę Urawską i Urszulę Straweli (parter, pokój nr 03). Telefon 74/852 13 27 wew. 91, 78 lub 47. 
 
Szkolenie skupiające się na praktycznych aspektach opieki nad seniorami, m.in.: fizjologiczne starzenie się organizmu, metody skutecznej pielęgnacji, aranżacji przestrzeni w domu, zasad opieki nad osobą z zaburzeniami, metod wspomagających opiekunów w organizacji w organizacji dnia osoby niesamodzielnej czy pomocy finansowej świadczonej przez instytucje.  

 
 
 

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00