to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

Ważne komunikaty

1. 

Międzykulturowy Uniwersytet Trzeciego Wieku, gdzie jesteśmy głównym partnerem fundacji Ładne Historie spotyka się systematycznie w każdą środę w godzinach 10.00-12.00 w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw, Rynek 39/40. Często organizowane są wyjścia, wyjazdy. Każdy może dołączyć, nie tylko członek naszego UTW. Działalność sfinansowana jest z dotacji fundacji Batorego. W środę 30 sierpnia będziemy gościć w Klubie Seniora na Osiedlu Młodych, gdzie o godzinie 11.15 wystąpią dzieci z Klubu Migranta. Spotykamy się wcześniej o godz. 10:00 na dole  Centrum, aby autobusem z Placu Małgorzaty udać się na os. Młodych (oczywiście oprócz osób, którym lepiej udać się bezpośrednio tam).
Proszę zastanowić się jakie propozycje działań można zrealizować w najbliższych tygodniach, miesiącach dla uczestników Międzykulturowego UTW.

2. 

Mobilna Akademia Nestora im. Krystyny Lasek prowadzona przez fundację Via Salutis, dzięki kreatywności Ali Przepiórskiej-Ułaszewskiej, prowadzi intensywną działalność na terenie Dolnego Śląska. w środę, 30 sierpnia od godziny 16.00 w siedzibie Liceum Sióstr Niepokalanek w Wałbrzychu-Sobiecinie ul. M.M. Darowskiej 1 spotkanie z regionalistką Róża Stolarczyk nt. „Tak blisko, tak daleko – Świebodzice, prywatne miasto Hochbergów”. W br. obchodzony jest  w Wałbrzychu i Pszczynie Rok Daisy.
Także w ramach MAN im. Krystyny Lasek 18 września (poniedziałek) od godziny 10.00 w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu ul. Parkowa 1, wykłady: „Porcelana – najwdzięczniejsza materia dla dzieł sztuki” – dr Tomasz Nochowicz, „Edukacja wielokulturowa i tożsamość kulturowa w dobie globalizacji” – prof. Janina Nijakowska.
Stosowny wykład w ramach MAN im. Krysi Lasek planujemy zorganizować także u nas.

PLAKATY INFORMACYJNE:

Wałbrzych 30 sierpnia >>> tutaj 

Kunice 15 września >>> tutaj

Zgorzelec 18 września >>> tutaj

3.

Mimo wakacji nie maleje aktywność wielu naszych Studentów, np. w Regionalnej Koalicji na Rzecz Zdrowego Starzenia Się, w zajęciach sportowo-rekreacyjnych m.in. w Ziębicach, w wernisażach i koncertach organizowanych przez różne instytucje. Dnia 7 września (czwartek) Zarząd podejmie gości – 18 seniorów z Kąt Wrocławskich, którzy chcą się zapoznać z naszą bogatą działalnością na rzecz środowiska senioralnego i społeczności lokalnej.  

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00