to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

PRZYPOMNIENIE – Nowa wysokość składki i nowe zasady

Informujemy wszystkich  słuchaczy naszego Uniwersytetu, że Walne Zebranie Członków w dniu 28 kwietnia przyjęło uchwałę  w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej składki członkowskiej oraz nowych zasad w ich opłacaniu.

Zgodnie z tą uchwałą nowa składka członkowska  wynosi  8 zł.

Uchwała obowiązuje od dnia 1 maja 2023 r.  i  dotyczy wszystkich. słuchaczy, niezależnie od aktualnego stanu uiszczania składek.

Znaczy to, że osoby, które już opłaciły składki wykraczające poza miesiąc maj  (np. za cały rok), powinny dopłacić za każdy miesiąc, począwszy od maja, różnicę 2 zł.

Ponadto została przyjęta uchwała zmieniająca zasady dokonywania uiszczania składek członkowskich. 

Otóż zgodnie z tą uchwałą składki członkowskie powinny być wpłacane z góry, na okres nie mniejszy niż 6 miesięcy.

Znaczy to, że składki członkowskie musimy wpłacać jedynie w dwóch opcjach:

  1. w styczniu (w przypadku wpłaty za cały rok)
  2. w styczniu i najpóźniej w lipcu, w przypadku wpłaty w dwóch ratach

Wpłaty zgodnie z tą uchwałą stworzą stabilniejsze podstawy gospodarowania finansami stowarzyszenia. Dziękujemy za zrozumienie i współpracę. 

Pragniemy wyjaśnić i rozwiać wszelkie wątpliwości, że czym innym jest  opłacanie składek członkowskich, a czym innym opłacanie zajęć z których korzystamy. Składka członkowska jest opłatą za samo bycie członkiem stowarzyszenia jakim jest  Świdnicki Uniwersytet Trzeciego  Wieku. Jesteśmy członkami  stowarzyszenia cały czas, tzn. także w wakacje, także wtedy, gdy jesteśmy np. w sanatorium czy też z innych przyczyn nie uczestniczymy w zajęciach.  Praktycznie znaczy to, że nie ma statutowej możliwości zawieszenia składki członkowskiej.

Zarząd zwraca się z prośbą do liderów o rozpowszechnianie i ewentualne wyjaśnianie treści i  motywów wprowadzenia tej uchwały.

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00