to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

Dofinansowanie wycieczek dla ŚUTW

 

 

      Otrzymaliśmy wyczekiwaną umowę z Województwem Dolnośląskim na realizację projektu „Seniorzy ŚUTW na tropie dziedzictwa Dolnego Śląska”

W ramach projektu odbędzie się pięć wyjazdów-wycieczek jednodniowych do Krzeszowa, Bolkowa, Grodźca, Wojsławic i „Pałace wokół Świdnicy”.

W ramach projektu dofinansowane będą: przejazdy, bilety wstępów oraz posiłki dla 20 aktywnych studentów ŚUTW podczas każdej wycieczki.

Założenia projektu przewidują udział własny  uczestnika w wysokości 10% kosztów przejazdu, biletów wstępu oraz posiłków i opłacenie ubezpieczenia na czas wycieczki.

Studenci zgłaszający akces do udziału w wycieczce akceptują REGULAMIN WYCIECZEK >>> tutaj

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00