to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

„Dojrzałość nie wyklucza” – wykład i nie tylko

Przesyłamy informację o szkoleniu, odbędzie 9  kwietnia się w Centrum w Rynku, sala 11 II piętro w godzinach 11.00 – 15.00 (w tym dwie godziny przewidziane są na rozmowy indywidualne z prowadzącymi). Temat interesujący, serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.

Dyskryminacja osób starszych

Podczas spotkania przyjrzymy się dyskryminacji osób starszych. Zastanowimy się czym jest dyskryminacja, czym różni się od innych rodzajów przemocy i jak się przejawia. Poznamy związane z nią mechanizmy psychospołeczne – postrzeganie międzygrupowe, stereotypy, uprzedzenia i samospełniającą się przepowiednię. Porozmawiamy też o języku. Jak dyskryminacja przejawia się w języku? Czym jest język szacunku wobec starości? Czym jest język inkluzywny?

Na koniec poznamy praktyczne sposoby reagowania na dyskryminację i przeciwdziałania jej.

Prowadzące z Fundacji Kultury Dialogu:
Marta Lewandowska – prezeska i współzałożycielka fundacji
Lena Rogowska-Lewandowska – wiceprezeska fundacji

https://www.kulturadialogu.pl/o-fundacji/ludzie/

https://www.kulturadialogu.pl/dojrzalosc-nie-wyklucza-swiadomy-senior-zna-swoje-prawa-i-szanuje-prawa-innych/

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00