to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

Zaproszenie na spotkanie on-line dotyczące badań klinicznych

Szanowni Państwo

Liderzy Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce

W uzgodnieniu z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta zapraszamy na spotkania on-line organizowane przez Agencję Badań Medycznych we współpracy z Ambasadorami Badań Klinicznych.

Celem spotkania jest szerzenie i propagowanie wiedzy na temat badań klinicznych oraz budowanie świadomości na temat procesu powstawania nowych leków i technologii medycznych. 

Dedykowane jest wszystkim osobom zainteresowanym tematyką badań klinicznych, a w szczególności pacjentom. Na spotkaniu pacjenci uzyskają odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

• Co to są badania kliniczne?

• Czy są jakieś badania kliniczne dla mnie?

• Gdzie można znaleźć informacje o badaniach klinicznych?

• Czy udział w badaniu klinicznym jest bezpieczny?

• Jakie są prawa i obowiązki uczestnika badania klinicznego?

• Co się stanie, jak wezmę udział w badaniu klinicznym lub nie wezmę udziału?

• Czy mogę w każdej chwili zrezygnować z badania i jeśli tak co się wtedy stanie?

  • Czy otrzymam wynagrodzenie za udział w badaniu klinicznym?

Spotkanie odbędzie się 25 czerwca 2024 r. w godz. 17.00-18.30.

W celu rejestracji na wydarzenie, należy uzupełnić formularz znajdujący się na stronie: https://abm.gov.pl/pl/trainings/77k111,Spotkanie-informacyjne-dla-pacjentow-z-Ambasadorami-Badan-Klinicznych.html?sid=63d94dbfbdd0ec1fe67f743686d80463

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących rejestracji lub wydarzenia prosimy o kontakt na adres e-mailowy szkolenia: szkolenia@abm.gov.pl

W załączeniu link do rejestracji na nadchodzące spotkanie oraz plakat, który może być udostępniony w celu promocji wydarzenia.

Z poważaniem,

Zespół Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTWOGÓLNOPOLSKA

FEDERACJA STOWARZYSZEŃ

UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU

Polish Association of Universities of the Third Age33-300 Nowy Sącz

ul.Jagiellońska 18

tel/fax.+48 18 4435708

www.federacjautw.pl

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00