to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

Inauguracja nowego roku akademickiego 2018/2019

     12 października w sali teatralnej  ŚOK odbyła się piękna uroczystość inauguracji nowego roku akademickiegpo 2018/2019. Poprowadził ją znany z dobrego poczucia humoru i specyficznego, lekkiego stylu Piotr Bolek.

     Nasze świętowanie zaszczycili znamienici goście. Dodać trzeba, że w żadnym wypadku (moim zdaniem) nie należy tego faktu łączyć z trwającą kampanią wyborczą, bowiem zarówno pani Prezydent Beata Moskal – Słaniewska jak i pan Wicestarosta Zygmunt Worsa są, zgodnie z uchwałami Zarządu, „Przyjaciółmi Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” i są prawie na każdej uroczystości. Były też delegacje zaprzyjaźnionych instytucji i organizacji,  w tym z sąsiednich UTW.

     W czasie tegorocznej uroczystości tytuł „Przyjaciela Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” otrzymał pan Tomasz Kurzawa Prezes Zarządu MPK „Świdnica” Sp. z o.o.

      Pani Prezes ŚUTW Krystyna Lasek w swoim wystąpieniu przybliżyła działania a przede wszystkim ideę uniwersytetu, szczególnie ciepłe słowa kierując do „pierwszaków”. Oni też poprzez złożenie ślubowania i odebranie legitymacji studenckich zostali włączenie w społeczność ŚUTW

     Po odśpiewaniu tradycyjnej pieści „Gaudeamus igitur” miał miejsce wykład inauguracyjny pt. Rozwijaj się póki sił i czasu” wygłoszony przez panią Jolantę Szwalbe. Skonstruowany w oparciu o cytaty, sentencje wieliu sławnych ludzi wykład, dostarczył wszystkim dużą porcję dobrego humoru.

     Po krótkich śpiewankach nastąpiły życzenia i słodki poczęstunek.

 

A oto galeria zdjęć obrazująca to, co sie działo

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00