to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

Majka Kociuba – Świdnicki Wolontariusz Roku 2019

Majka. Dobrowolnie niesie dobro

Podczas Świdnickiej Gali Wolontariatu 5 grudnia Maria Kociuba została uhonorowana tytułem „Świdnicki Wolontariusz Roku 2019”. Zebranym na powitanie w sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury zaśpiewała grupa wokalna „Jesienna Gama” prowadzona przez Jana Starka. Prezydent miasta Beata Moskal-Słaniewska zaakcentowała, że spotkanie to ukoronowanie działalności wolontariuszy, które czynią codziennie. – Dawanie jest fantastyczną rzeczą i sprawia, że czyjeś życie jest pełniejsze. Dziękuję Wam za to dawanie siebie.

Prezes zarządu Wiesław Łabęcki tak między innymi opisał w rekomendacji działalność wolontariuszki naszego UTW: „Maria Kociuba z chwilą przejścia na emeryturę w roku  2005 poświęciła się bezinteresownemu działaniu na rzecz społeczności lokalnej Świdnicy. Podjętych  przez nią nowych działań w 2007 r. dotychczas nikt w mieście nie wykonywał.

Do tej pory prowadzi nieodpłatnie naukę języka czeskiego, właśnie ruszyła czwarta edycja czteroletniego kursu, mimo, że jest samoukiem języka czeskiego.

Jest liderem grupy turystycznej jako wolontariusz. Organizuje wycieczki dla Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz wszystkich , którzy chcą z nich skorzystać. (…) W ciągu 12 lat działalności odbyło się kilkadziesiąt wycieczek i spacerów mających na celu poznawanie Dolnego Śląska przez mieszkańców Świdnicy. Warto dodać, że na wycieczki zapraszane były inne Uniwersytety Trzeciego Wieku z regionu. Dzięki temu Świdnica jest rozsławiana na Dolnym Śląsku. Tworzy zielone szkoły. Pomysł wzięła z klasycznych zielonych szkół. Każda grupa czeska bierze udział w jednej lub większej ilości zielonych szkół, gdzie zwiedzanie i praktyczne obcowanie z językiem to podstawa. Nie bez znaczenia jest kontakt i wymiana doświadczeń z zaprzyjaźnionymi miastami. (…) Niezależnie od UTW sporo czasu działała do ubiegłego roku na rzecz Koła Nauczycieli Emerytów, chętnie pomagała w miarę skromnych możliwości przy pracach Świdnickiego Ośrodka Kultury, rozpoczęte były prace przygotowawcze do współpracy z Urzędem Miasta w Policach nad Metuji, służyła pomocą przy zwiedzaniu Świdnicy dla grupy mieszkańców miasta Teplice nad Metuji…. Wszystkie te działania są prowadzone systematycznie, z uwzględnieniem szacunku dla przyrody i dziedzictwa kulturowego, przede wszystkim Ziemi Świdnickiej. W tych różnorodnych spotkaniach krzewi dorobek naszego miasta i dokonania świdnickich włodarzy.

Warto podkreślić, że Maria Kociuba, zwana przez nas Majką, mimo poważnych kłopotów ze zdrowiem, poświęca dużo czasu seniorom świdnickim. Na wycieczki zawsze można zabrać kolegę, koleżankę i wnuczki… Osiąga to między innymi opanowaniem i umiejętnością organizowania zaplanowanych przedsięwzięć. Zawsze jest pogodna, pełna ciepła i niegasnącego, zagadkowego uśmiechu. Charakteryzuje ją  skromność, wyglądająca na poetycką, liryczną nieśmiałość. Stąd wydaje się „Niezauważalna”. Postawą i zachowaniem uczy empatii i wrażliwości, a nawet rozwija emocjonalnie koleżanki i kolegów, oraz lokalne otoczenie.

Wyżej wymieniona swoim zaangażowaniem, działaniem, poświęconym czasem, jako ideowiec i dobroczyńca, animator rekreacji i dziedzictwa kulturowego, nie tylko wśród seniorów Świdnicy, zasługuje na chlubną nazwę „Świdnicki Wolontariusz Roku 2019”.

 

Ponadto Zarząd Świdnickiego UTW zgłosił Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Licznikowiec – 2009” w kategorii „Świdnicka Organizacja Pozarządowa 2019”.

 

 

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00