to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

Nasi w Obywatelskim Parlamencie Seniorów

Kontynuując inicjatywę komisji UE, aby w każdym państwie członkowskim powstał Parlament Seniorów, jako krajowe forum osób starszych, wczoraj w gmachu Sejmu RP odbył się Inauguracyjny Obywatelski Parlament Seniorów. Posiedzenie pod przewodnictwem posła Michała Szczerby z udziałem ministrów i parlamentarzystów, pod honorowym patronatem Marszałek Sejmu RP Małgorzaty Kidawy-Błońskiej rozpoczęła premier rządu p. Ewa Kopacz.

   Wśród 460 delegatów Obywatelskiego Parlamentu Seniorów znaleźli się reprezentanci naszego UTW : Krystyna Lasek, Marian Wilczyński i Anna Kundzicz.

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00