to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

O zdrowiu seniora w Pałacu i Parku w Morawie

      Wieś Morawa k/ Strzegomia a w niej dominujący neoklasycystyczny pałacyk z połowy XIX wieku gościł w dniach 4-6 czerwca 2018r. grupę 40 seniorów. Zespół pałacowo- parkowy został wpisany do rejestru zabytków, dzisiaj  należy do Fundacji Pałac i Park Morawa. W tak pięknych okolicznościach przyrody realizowany był projekt Świdnickiego UTW pt.”ABC zdrowia seniora”współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
       Autorką projektu i koordynatorem zadania jest nasza prezes Krystyna Lasek. Podczas pobytu w Morawie wysłuchaliśmy trzech wykładów:

  • Agnieszki Żak „Wspieraj swój mózg i odmładzaj się każdego dnia”,
  • Bogusławy Ułanowicz-Pęcherczyk „Spotkanie z  dobrostanem”,
  • Doroty Werner „ Samotność a depresja u seniora”.

     Odbyliśmy również 4 zajęcia warsztatowe: kulinarne, z muzykoterapii, reminiscencji,  śmiechoterapii oraz zajęcia praktyczne z Nordic  walking i Slow jogging z miniwykładem nt.Terapii czaszkowo-krzyżowej. Tematy wykładów i warsztatów były starannie dobrane  i spełniły nasze oczekiwania.

     Pani baronowa Melitta Sallai przewodnicząca Rady Fundacji, córka dawnych właścicieli pałacu, wiekowa dama, niezwykle przyjazna i sympatyczna kobieta,  na spotkaniu opowiedziała nam historie swojego życia, mocno podkreślając swoje polskie obywatelstwo.

Była też dyskoteka seniora jako warsztaty  nadobowiązkowe. (prawie 100 %  aktywnej obecności). Wszystkie zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem słuchaczy i odbywały się w miłej atmosferze.. Klimat tego miejsca sprawił, że było nam tam doskonale. Dobry stan pałacu, pokoje i ich wystrój, umeblowanie zachowane w dawnym stylu w części obiektu pozwoliły nam mieć wrażenie, że jesteśmy w minionej epoce. Czuliśmy się tam nadzwyczajnie. O

statniego dnia realizacji programu odwiedziła nas pani Ewa Maćków przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego, która wyraziła dobrą opinię o programie i miejscu jego realizacji.     Czas spędzony w Morawie upłynął nam szybko. Z żalem odjeżdżaliśmy. Mamy nadzieje, że jeszcze tam powrócimy.
     

      Dziękujemy Krysiu, za tak perfekcyjnie (jak zwykle) przygotowany program, za stworzenie miłej atmosfery i integracji grupy.

Wanda Karaśkiewicz.

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00