to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

Po XIII-leciu

      W Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych 3 lutego, w południe, przy kawie i herbacie, zrealizowano spotkanie poświęcone 13. rocznicy powołania Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Prezes Wiesław Łabęcki w pięciominutowym przemówieniu przedstawił genezę powstawania Uniwersytetów Trzeciego Wieku od Francji poprzez polskie stowarzyszenia (od 1975 r.) wiążące się z Haliną Szwarc (1923-2002), wybitną agentką wywiadu Armii Krajowej w okresie II wojny światowej, profesorem doktorem medycyny, gerontologiem.  Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku został formalnie założony 1 lutego 2007 r. przez grupę aktywnych kobiet, którym znudziła się stagnacja społeczna. Istniały różne organizacje jak np. Liga Kobiet, ale poszukiwano innych rozwiązań. Genezy należy szukać w inicjatywie Heleny Łopackiej z października 2006 r. po jej wizytach w wałbrzyskim UTW. Szerzej na ten temat można będzie poczytać w przygotowywanej publikacji. Prezes serdecznie podziękował  m.in. założycielom naszej uczelni oraz prezesom prowadzącym zarządy: Krystynie Lasek, Janowi Starkowi, Andrzejowi Wasilewskiemu. Rozległy się gorące brawa od zebranych w sali!!!

      Spotkanie uświetnił nasz zespół muzyczno-wokalny „Jesienna Gama” pod batutą J. Starka z koncertem różnych utworów. Szefem zespołu cateringowego była Henryka Madeja, której pomogły: Bożena Sobczak, Zofia Szumska i Barbara Dębska oraz Elżbieta Rogula. Spotkanie poprowadził niezawodny Piotr Bolek.

       Dziękujemy

 

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00