to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

Uhonorowanie Krystyny Lasek przez Radę Miejską w Świdnicy

     Podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 28.09.2018 r. miała miejsce bardzo miła, dla wszystkich członków Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, uroczystość. Rada Miejska w Świdnicy, jak stwierdziła pani prezydent Beata Moskal-Słaniewska, jednomyślnie przyjętą uchwałą nadała naszej Prezes – Krysi Lasek – wyróżnienie „Zasłużony dla Miasta”. Nic więc dziwnego, że sala obrad Rady Miejskiej w dużej mierze była wypełniona przez  słuchaczy ŚUTW, którzy przyszli dzielić wraz Krysią jej radość.

     Najważniejsza jednak była Ona i powód, dla którego tam się znalazła, czyli jej działalność, a znając Krysię można powiedzieć: jej działalność czyli jej życie. Bo to ciągle świeża i nigdy nie słabnąca pasja działania na rzecz innych, zwłaszcza seniorów sprawiła, że tak wiele dobra się zadziało, że tak wiele osób ma jej tak wiele do zawdzięczenia.

     Dla nas –  byłych, aktualnych i  przyszłych członków Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku –  wymiar działalności Krysi jest bardzo jednoznaczny: to dzięki niej i innym zapaleńcom przed 11 laty powstało nasze stowarzyszenie. Jeśli pomyśli się ile ludzi radośniej i godniej przeżywa swój wiek senioralny, odkrywa i realizuje swoje pasje, ile mniej jest samotności, a ile więcej pięknych chwil, to to wszystko warte jest więcej niż nawet to zaszczytne uhonorowanie. Ale nie mogło ono być niedocenione!

     Pani Joanna Gadzińska w wygłoszonej laudacji przybliżyła zebranym także inne pola działalności Krystyny. Sądzę, że w niejednej głowie pojawiło się pytanie; „skąd Krysia ma tyle sił”. Moja odpowiedź jest banalna; Po prostu ma! Już z takim „zafiksowaniem” (oczywiście pozytywnym) się urodziła. I tyle!

     Krysia oczywiście, z typową dla siebie skromnością, co zresztą podkreśliła pani Prezydent, dedykowała to wyróżnienie wszystkim członkom ŚUTW, chociaż my i tak wiemy swoje.

 

     Podsumowując: Krysiu jesteś wielka! Gratulujemy i z serca dziękujemy!

 ==========================================

Póżniej Krysia poprosiła o zamieszczenie jej podziekowania, co niniejszym ( w całości) czynię:

=======

    Najpiękniejszej chwili w życiu nie przewidywałam, bo zaplanował ją ktoś inny- Basia i ….., pięknie dziękuję!
  Goethe ujął to tak:
„TRWAJ CHWILO, JESTEŚ  PIĘKNA!”.

      Powoli dociera do mnie to, co się wydarzyło w piątek 28 września 2018r
Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za ciepłe, życzliwe słowa i wszystkie inne przejawy sympatii. Szczególnie dziękuję koleżankom i kolegom obecnym na uroczystości  w Urzędzie Miasta, tak liczna obecność osób bliskich mojemu sercu- Grupo teatralna „UTWorki” jesteście niesamowici!- utrwalona nie tylko na fotografii, pozostanie w mej serdecznej pamięci na zawsze.

  Janeczku, Wandziu- Wasze słowa pisane trafią do mojego albumu rodzinnego.
  Obiecuję sobie, że nie będę nosić koszyczka z dziurawym dnem aby nie zgubić wszystkich słów sympatii,
i uznania, zapamiętam je. Będą ocieplać zwykłą codzienność przedłużając radość bycia razem.


Z serdecznością Krysia Lasek.

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00