to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

Współczesne wyzwania gerontologii – po raz drugi

24 maja 2017 r. w Krzyżowej odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.”Współczesne wyzwania gerontologii-podejście holistyczne”
     Organizatorem konferencji była Społeczna Akademia nauk w Świdnicy.  W skład komitetu organizacyjnego weszli;
Przewodnicząca: dr Joanna Mesjasz,dr n.med.Ireneusz Skawina,Mgr Halina Wysokińska,Mgr Anna Skawina.
Partnerami:Utw III wieku w Świdnicy oraz Regionalna Koalicja Na Rzecz Zdrowego Starzenia Się.
     Patronat Konferencji objęli:
-Oddział Dolnośląski Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego,Starosta Powiatu Świdnickiego,Wójt Gminy Świdnica,Rektor Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.
     Założeniem prezentacji było zwrócenie uwagi na konieczność wyjścia poza biomedyczny model kształcenia osób pracujących z osobami starszymi.Wskazano na biologiczne,społeczne, ekonomiczne,kulturowe i duchowe aspekty starzenia się.
Wszyscy uczestnicy konferencji wysłuchali interesujących wykładów lekarzy oraz wykładowców uniwersyteckich.
Gościnnie wystąpiła dr Walentyna Wnuk” Człowiek w pełni-podejście holistyczne”oraz Krystyna Lasek – p.o. Prezes Zarządu ŚUTW w Świdnicy, z tematem „Świdnicki UTW i Regionalna Koalicja Na Rzecz Zdrowego Starzenia Się”
     Sekretariat konferencyjny z wdziękiem poprowadziły członkinie UTW w Świdnicy w składzie:
Wanda Jarosińska,Halina Dydycz,Mirka Piątek,Joanna Chruściel,Ela Rogula, Krysia Wojtasiewicz, za co osobiście podziękowała koleżankom Krystyna Lasek
 
Joanna Chruściel

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00