to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes Zarządu   513 005 811

Wiceprezes   505 718 322

sutw.swidnica@gmail.com

biuro czynne w środy w godz. 10.00 – 13.00, kasa do 12.30

„Senioralia” w Świebodzicach – 6.10.2018

Nie mogło nas zabraknąć na „Senioraliach” w Świebodzicach. Impreza odbyła się w plenerze, tzw. amfiteatrze. Było bardzo uroczo również dzięki wczesnojesiennej scenerii przyrody.

Oczywiście nie chcę oceniać innych zespołów występujących na tej imprezie, ale jeżeli chodzi o charakter repertuaru, to zdecydowanie różniliśmy się od nich. To właśnie, no i  oczywiście jakość wykonania zaowocowały przyznaniem Jesiennej Gamie głównej nagrody!

Informacje

MIŁEGO DNIA
==============

biuro czynne w środy
w godz. 10.00 – 13.00

kasa do 12.30

nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes Zarządu   513 005 811

Wiceprezes   505 718 322

sutw.swidnica@gmail.com

biuro czynne w środy w godz. 10.00 – 13.00, kasa do 12.30