to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

Dzielimy się doświadczeniem

      Od kilku lat współpracujemy ze Szkołą Podstawową w Starym Jaworowie prezentując nasze inscenizacje przy różnych okazjach (Dzień Babci, Dzień Dziecka, akcja charytatywna). Tym razem zostaliśmy poproszeni o przeprowadzenie warsztatów aktorskich dla uczniów klasy trzeciej.  Przygotowaliśmy kilka ćwiczeń o tematyce wiosennej w formie zabaw rozgrzewających aparat mowy, aktywizujących ruchowo, rozwijających wyobraźnię i kreatywność. Ewa Oleśkiewicz zrobiła dla dzieci fajne identyfikatory ozdobione maską teatralną.       

     Po przedstawieniu przez Terenię celu i zasad naszego spotkania, przywitaliśmy się z dziećmi, zrobiliśmy rozgrzewkę aparatu mowy i ruchową w formie ćwiczeń Dennisona. Kolejno tworzyliśmy rzeźby, śpiewaliśmy piosenkę z korkiem w ustach, interpretowaliśmy wierszyki, budowaliśmy maszyny rolnicze. Były też: defilada dziwaków, rozmowy z…(np. własną dłonią), gra w zespole muzycznym, jestem gwiazdą, nadawanie nowych znaczeń wylosowanym przedmiotom i burza, czyli naśladowanie dłońmi dźwięku padającego deszczu.                 Uczniowie z ciekawością i zaangażowaniem przystępowali do kolejnych zadań. Dużą kreatywnością wykazali się np. przy tworzeniu rzeźb, budowaniu maszyn i wymyślaniu nowego przeznaczenia przedmiotów. Ogromną radość sprawiła dzieciom zabawa „Jestem gwiazdą”. Chłopcy i dziewczynki wykazali się odwagą i ogromną pomysłowością paradując na „czerwonym dywanie”, wzbudzając zachwyt widzów.

  Opiekunki dzieci, pani Marzena i pani Paulina serdecznie nam podziękowały za warsztaty zaznaczając, że wiele z zaprezentowanych ćwiczeń wykorzystają w swojej pracy pedagogicznej.

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00