to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes Zarządu   513 005 811

Wiceprezes   505 718 322

sutw.swidnica@gmail.com

biuro czynne w środy w godz. 10.00 – 13.00, kasa do 12.30

Dzień Kobiet

Po zimowej przerwie wznowiliśmy zajęcia 3.03.2022 przygotowując się do spotkania z okazji Dnia Kobiet. Kabaretowe scenki, w opracowaniu i reżyserii Teresy Cory, zaprezentowaliśmy 15.03.2022 w sali Miejskiego Centrum Wspierania Inicjatyw dla słuchaczek i słuchaczy Świdnickiego UTW, a także dla zaproszonych kilkunastu kobiet z Ukrainy. Wyczerpujące informacje i zdjęcia można znaleźć na stronie UTW w zakładce Galeria.

 

Informacje

MIŁEGO DNIA
==============

biuro czynne w środy
w godz. 10.00 – 13.00

kasa do 12.30

nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes Zarządu   513 005 811

Wiceprezes   505 718 322

sutw.swidnica@gmail.com

biuro czynne w środy w godz. 10.00 – 13.00, kasa do 12.30