to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

Rok Lema i Norwida

  Od czerwca do listopada 2021 roku uczestniczyliśmy w projekcie ŚUTW Seniorzy aktywni w kulturze dofinasowanym przez Gminę Miasto Świdnica.

Pierwsze spotkanie odbyło się w dniu 16.06.2021r.  w sali Miejskiego Centrum Wspierania Inicjatyw  i dotyczyło życia i twórczości – zaliczanej do kanonu światowej literatury –  Stanisława Lema. Na początek  Wiesław Łabęcki przybliżył zebranym postać tego wielkiego pisarza. Następnie wystąpiła młodzież z I LO w Świdnicy pod kierunkiem Ireny Szymaniak. UTWorki przedstawiły różne aspekty twórczości autora, przede wszystkim science  fiction,  a uczniowie uzupełnili je, pięknie czytając fragmenty wybranych książek. Zgromadzeni seniorzy z wielkim zainteresowaniem odkrywali na nowo Stanisława Lema.

Dnia 15.10.2021r. w Galerii Fotografii wysłuchaliśmy prelekcji „Po – Lem – icznie” polonistki z II LO w Świdnicy –  Marioli Mackiewicz. Przedstawiła nieznane oblicze Stanisława Lema, wizjonera o niebanalnym zachowaniu, który przewidział powstanie wielu wynalazków. Nie spodziewaliśmy się , że usłyszymy tyle nowych informacji o tym wielkim oryginale!

Kolejne spotkanie, tym razem poświęcone życiu i twórczości Cypriana Kamila Norwida, odbyło się w dniu 28.10.2021r. w sali MCWI. Młodzi narratorzy z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Świdnicy, przygotowani przez nauczycielki Marzenę Bojanowską i Agnieszkę Kawałko – autorkę prezentacji, przedstawili istotne fragmenty życiorysu tego wybitnego, późno odkrytego twórcy, a UTWorki – pod kierunkiem Teresy Cory – nostalgiczne wiersze poety. Ewa Oleśkiewicz wykonała przepiękne dekoracje. Widzowie ( seniorzy z DD Senior Wigor i innych organizacji pozarządowych ) ulegli   refleksyjnej, nastrojowej atmosferze spotkania a nam –  w towarzystwie  młodzieży – ubyło lat!

No i ostatnie już spotkanie z C. K. Norwidem, tym razem w całości przygotowane przez naszą grupę, dnia 24.11. 2021r. Odbyło się w ramach Cafe Senior, którego comiesięcznym  organizatorem jest Basia Dębska. Scenariusz występu opracowała Teresa Cora, prezentację multimedialną – Renata Olejnik, a wszystko  ubarwiła dekoracjami – Ewa Oleśkiewicz.  Pierwszy raz – oby nie ostatni – towarzyszył  naszemu występowi akompaniament na fortepianie. Danuta Zoń (wpisując się w romantyczną konwencję spotkania)  przepięknie wykonała wariacje inspirowane sonatą  g- moll Fryderyka Chopina oraz walcem Johanna Straussa.  Rolę narratora, spinającego całość, pełniła Teresa, która na koniec sprowokowała uczestników  do dyskusji nad „ złotymi myślami” Norwida.

W trakcie spotkania Krystyna Lasek –  w imieniu Rady Federacji UTW – wręczyła Teresie Corze i Wiesławowi Łabęckiemu podziękowania dla wolontariuszy, którzy w ubiegłym roku poświęcali swój czas i zdrowie dla seniorów w swoich lokalnych społecznościach. Byliśmy dumni i szczęśliwi, że zostali docenieni!                                            

Projektem Seniorzy aktywni w kulturze zakończyliśmy rok 2021. Cała nasza grupa brała w nim  bardzo aktywny udział.

 A co nam przyniesie rok 2022? To wielka niewiadoma!

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00