to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes Zarządu   513 005 811

Wiceprezes   505 718 322

sutw.swidnica@gmail.com

biuro czynne w środy w godz. 10.00 – 13.00, kasa do 12.30

Złotoryja i na zamek Grodziec

Pierwszy etap trasy prowadził do zabytkowego miasteczka Złotoryja, gdzie zwiedziliśmy Starówkę z jej bardzo dobrze zachowanym średniowiecznym układem urbanistyczno-architektonicznym w obrębie murów miejskich.
W centrum zwiedziliśmy kościół  NMP i św. Michała z bezcennymi polichromiami z XVI w.
Dodatkową atrakcją była Baszta Kowalska, jedyna , która zachowała się do dzisiejszych czasów.
Zrobiliśmy małą przerwę na kawę i ciastka, co było miłym akcentem integracyjnym.

Wyruszyliśmy dalej do zamku Grodziec.
Autokar zatrzymał się na parkingu leśnym, skąd pieszo w ok. 30 minut dotarliśmy do zamku piastowskiego.
Na zakończenie przeprowadziłam mini konkurs turystyczny z nagrodami. Każdy uczestnik wycieczki otrzymał drobny upominek w postaci folderów, widokówek i materiałów turystycznych.

 

 

Informacje

MIŁEGO DNIA
==============

biuro czynne w środy
w godz. 10.00 – 13.00

kasa do 12.30

nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes Zarządu   513 005 811

Wiceprezes   505 718 322

sutw.swidnica@gmail.com

biuro czynne w środy w godz. 10.00 – 13.00, kasa do 12.30