to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes Zarządu   513 005 811

Wiceprezes   505 718 322

sutw.swidnica@gmail.com

biuro czynne w środy w godz. 10.00 – 13.00, kasa do 12.30

Wycieczka nad Jeziorko Daisy

Trasę pieszą rozpoczęliśmy w miejscowości Witoszów Górny, skąd do jeziorka wiedzie żółto-niebieski szlak turystyczny.

Nad jeziorkiem odbył się piknik oraz integracja członków ŚUTW.

Grupa rozdzieliła się następnie na dwie części, pierwsza grupa zgodnie z programem pokonała trasę do Lubiechowa, a następnie zwiedziła tam Palmiarnię i powróciła autobusem do Świdnicy.
Druga grupa wróciła szlakiem do Witoszowa do Świdnicy.
W wycieczce wzięło udział 17 osób.

Informacje

MIŁEGO DNIA
==============

biuro czynne w środy
w godz. 10.00 – 13.00

kasa do 12.30

nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes Zarządu   513 005 811

Wiceprezes   505 718 322

sutw.swidnica@gmail.com

biuro czynne w środy w godz. 10.00 – 13.00, kasa do 12.30