to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

Walne Zebranie Członków

Zarząd ŚUTW  na podstawie par.22 ust. 7 zwołuje na dzień   6 grudnia 2017 r.

NADZWYCZAJNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ŚUTW 

-I termin godz.12.00, II termin godz. 12.30.

W planie Zebrania jest dokonanie zmiany zapisu w Statucie oraz wybór prezesa Zarządu ŚUTW.


W imieniu Zarządu  serdecznie zapraszam

Krystyna  Lasek

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00