to przestrzeń dla ludzi
 • aktywnych
 • twórczych
 • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

Koalicja na Rzecz Zdrowia

Zdrowie wymaga stanu równowagi między wpływami środowiska, sposobem życia oraz różnymi elementami ludzkiej natury.

                                                                                                                                                      Julian Aleksandrowicz

W celu współpracy w zakresie rozpoznawania problemów, przygotowania i wdrażania programów, pozyskiwania środków, promowania postaw  i monitorowania działań na rzecz zdrowego   oraz aktywnego starzenia się w środowisku lokalnym powstała Regionalna Koalicja Na rzecz Zdrowego  Starzenia Się

Więcej na jej Koalicji i jej działalności można przeczytać >>> tutaj

INICJATORZY

 • Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku  
 • Społeczna Akademia Nauk

KOORDYNACJA

 • Alicja Synowska  –  Członek Zarządu Powiatu Świdnickiego
 • dr Jarosław Szandurski –  Dziekan Świdnickiej Filii Społecznej Akademii Nauk

     

      Przedstawicielami  Świdnickiego UTW w Koalicji są:

 • Anna Kundzicz
 • Bogumiła Zdeb

 

    Działalność Świdnickiej „KOALICJI  NA  RZECZ ZDROWEGO  STARZENIA SIĘ”  skoncentruje się na:

 • podniesieniu poziomu świadomości społecznej w zakresie wiedzy dotyczącą zagadnienia „zdrowego starzenia się”,
 • promowaniu zdrowego stylu życia,
 • wspieraniu działań profilaktycznych, edukacji8 zdrowotnej i rehabilitacji seniorów,
 • propagowanie wiedzy na temat czynników wpływających na utrzymanie zdrowia, oraz czynników wpływających nas przebieg procesu starzenia,
 • przygotowaniu bazy informacyjnej na temat zakładów, instytucji, placówek świadczących opiekę dla osób starszych, i zapewnienie dostępności do niej,
 • integracji środowiska lokalnego na rzecz idei zdrowego i aktywnego starzenia się,
 • pozyskiwaniu środków finansowych na realizację projektów prozdrowotnych.

 

SYGNATARIUSZE  LISTU  INTENCYJNEGO

podpisanego  w dniu 14 maja 2015 r. w Krzyżowej

 

Starosta Powiatu Świdnickiego – Piotr Fedorowicz

Starosta Powiatu Dzierżoniowskiego – Wicestarosta Marek Piorun

Wójt Gminy Świdnica – Teresa  Mazurek

Wójt Gminy Dzierżoniów – Zastępca wójta  Jolanta Zarzeka

Prezydent Świdnicy – Wiceprezydent Szymon Chojnowski

Burmistrz Dzierżoniowa  – Dariusz Kucharski

Sudecka Izba Przemysłowo- Handlowa  – Prezes Ryszard Sobański

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świdnicy – Wiceprezes Krystyna Lasek

Społeczna Akademia Nauk Wydział w Świdnicy – Prodziekan Joanna Mesjasz

 

 

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
 • aktywnych
 • twórczych
 • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00