to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

Ochrona danych

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 

Swidnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku


Podstawy prawne:


1. Podstawę prawną przetwarzania  danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.)


2. Podstawa prawna polityki bezpieczeństwa stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r. stosuje się od dnia 25 maja 2018 r.

Zbiór  danych

Sposób

przechowywania

Rodzaj danych Czas przechowywania

Dane członków Zarządu ŚUTW

Postać papierowa 

i  elektroniczna

Imię, nazwisko, adres, telefon, adres email, data urodzenia Na czas pełnienia funkcji
Dane członków ŚUTW

Postać papierowa 

i elektroniczna

Imię, nazwisko, adres, PESEL, telefon, adres email, Na czas członkostwa w ŚUTW
Dane osób zapisujących się na różne wydarzenia

Postać papierowa 

i elektroniczna

Imię, nazwisko, PESEL, telefon,  Na czas udziału w wydarzeniu

                                                            OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
  
   Wypełniając obowiązek prawny nałożony na  administratora danych osobowych, przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w prawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”) informujemy, że:


1. Administratorem podanych przez Państwa danych będzie  Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku
2. W sprawie danych osobowych  możecie Państwo kontaktować się  przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem: sutw.swidnica@gmail.com lub przy pomocy telefonu podanego na stronie internetowej
3.  Państwa dane (imię, nazwisko, telefon, adres mailowy, data urodzenia, adres zamieszkania, umiejętności, zainteresowania, itd.* ) będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do:


a) prowadzenia ewidencji członków ŚUTW
b) monitorowania składek członkowskich
c) informowania o wydarzeniach
d) zapisu na różne wydarzenia


4.  Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku jako Administrator Państwa danych osobowych informuje, że przetwarzane dane w celach wskazanych w p. 3  nie będą udostępniane innym podmiotom.
5.  Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku jako Administrator Państwa danych osobowych informuje, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w p.3., przy czym:*


a) w celu prowadzenia działań wskazanych w p. 3a dane przetwarzane będą do momentu cofnięcia przez Państwa wyrażonej zgody;


6.  Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku jako Administrator Państwa danych osobowych informuje, że przysługują Państwu następujące prawa do:


a) dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania na podstawie art. 15 i 16 Rozporządzenia;
b) usunięcia, ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 17 i 18 Rozporządzenia;
c) przenoszenia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia
f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.


7.  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów wskazanych w p. 3. Prawa wymienione powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt wskazany w p. 2.

Państwa dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Waszą sytuację prawną lub wywoływać dla Was inne podobnie doniosłe skutki.

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00