to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

Zarząd

V kadencja – od 28.04.2023

ZARZĄD

Wiesław Łabęcki Prezes tel.  513 005 811
Celina Wazińska Wiceprezes tel.  505 718 322
Andrzej Kudarewski Sekretarz  
Krystyna Pilarczyk Skarbnik
 
Lilia Czerniec Członkini Zarządu  
Bogusława Barbara Dębska Członkini Zarządu  
Maria Kasprowicz-Gładysz Członkini Zarządu  
Violetta Pastuszak Członkini Zarządu  
Halina Repiczewa
Członkini Zarządu
 
Grażyna Zieniuk
Członkini Zarządu
 
Zofia Wiszniewska
Członkini Zarządu
 
     

KOMISJA REWIZYJNA

Bogumiła Zdeb Przewodnicząca  
Anna Kundzicz Członkini  
Violetta  Mazurek Członkini  

===========================================================

IV kadencja – od 24.04.2019

ZARZĄD

Wiesław Łabęcki Prezes tel.  513 005 811
Bogumiła Zdeb Wiceprezes tel.  505 718 322
Celina Wazińska Sekretarz od 14.09.2021
Bożena Chołodniak Skarbnik od 27.04.2022
Anna Chmal Członek  
Bogusława Dębska Członek  
Maria Kasprowicz-Gładysz Członek od 14.09.2021
Zofia Wiszniewska Członek  
     
Krystyna Lasek Wiceprezes do 25.07.2022
Krystyna Stanikowska  Sekretarz do 14.09.2021
Zofia Denysiewicz  Członek do 14.09.2021
Henryka Madeja  Skarbnik do 14.09.2021
Krystyna Augustyn  Skarbnik do 27.04.2022

 

KOMISJA REWIZYJNA

Wanda Jarosińska Przewodnicząca  
Anna Kundzicz Członek  
Halina Makarowska Członek  

===========================================================

III kadencja – od 29.03.2017

ZARZĄD

Krystyna Lasek Prezes  
Halina Dydycz Wiceprezes  
Krystyna Stanikowska Sekretarz  
Henryka Madeja Skarbnik  
Teresa Daleszyńska Członek  
Bogusława Dębska Członek  
Zofia Marczyk Członek  
Mirosława Piątek Członek od 18.04.2018 r.
Wiesław Łabęcki Członek od 18.04.2018 r.
Wanda Jarosińska Członek do 18.04.2018 r.
Marian Wilczyński Członek do 18.04.2018 r.
Krystyna Wojtasiewicz Członek do 18.04.2018 r.
     
     
KOMISJA REWIZYJNA
Halina Makarowska Przewodnicząca  
Joanna Chruściel Członek  
Elżbieta Lenik Członek  

============================================================

III kadencja – od 24.04.2015

ZARZĄD

Jan Starek Prezes do 29.03.2017
Krystyna Lasek Wiceprezes  
Krystyna Stanikowska Sekretarz  
Wanda Jarosińska Skarbnik  
Bogusława Dębska Członek  
Halina Dydycz Członek  
Mirosława Piątek Członek  
Marian Wilczyński Członek  
Krystyna Wojtasiewicz Członek  
     
 

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

Halina Makarowska Przewodnicząca
Janina Kasperska Członek
Danuta Serafinowicz Członek

============================================================

II kadencja –  11.04.2011 – 22.04.2015

ZARZĄD

Krystyna Lasek Prezes  
Halina Borkusz Wiceprezes  
Jan Starek Sekretarz  
Maria Łukaszewicz Skarbnik  
Joanna Chruściel Członek  
Kazimierz Deptuła Członek  
Wanda Karaśkiewicz Członek niepełna kadencja
Maria Kociuba Członek niepełna kadencja
Janina Kupczak Członek niepełna kadencja
Lidia Kutarba Członek  
Ewa Sobolewska Członek niepełna kadencja
Marek Maciejowski Członek niepełna kadencja
     
 

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

Halina Makarowska Przewodnicząca
Bogusława Dębska Członek
Janina Kasperska Członek

============================================================

I kadencja – 24.04.2007- 11.04.2011

ZARZĄD

Andrzej Wasilewski Prezes 24.04.2007 – koniec II 2008
Krystyna Lasek Wiceprezes od 01.III.2008 – Prezes
Władysława Chodorowska Sekretarz do 01.III.2008
Joanna Chruściel Skarbnik  
Helena Łopacka Członek  
Halina Borkusz Członek  
Maria Łukaszewicz Członek  
Jan Starek Sekretarz niepełna kadencja
Lidia Kutarba Członek niepełna kadencja
Maria Kociuba Członek niepełna kadencja
Danuta Talerzowska Członek niepełna kadencja
     
KOMISJA REWIZYJNA

 

Halina Makarowska Przewodnicząca
Bogusława Dębska Członek
Janina Kasperska Członek

 

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00