to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes Zarządu   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro czynne w środy w godz. 10.00 – 13.00, kasa do 12.30

Zarząd

IV kadencja – od 24.04.2019

ZARZĄD

Wiesław Łabęcki Prezes tel.  513 005 811
Krystyna Lasek Wiceprezes tel.  505 718 322
Celina Wazińska Sekretarz od 14.09.2021
Krystyna Augustyn Skarbnik od 14.09.2021
Anna Chmal Członek
Bogusława Dębska Członek
Maria Kasprowicz-Gładysz Członek od 14.09.2021
Zofia Wiszniewska Członek
Bogumiła Zdeb Członek
   
Krystyna Stanikowska   do 14.09.2021
Zofia Denysiewicz   do 14.09.2021
Henryka Madeja   do 14.09.2021
   

KOMISJA REWIZYJNA

Wanda Jarosińska Przewodnicząca
Anna Kundzicz Członek
Halina Makarowska Członek

===========================================================

III kadencja – od 29.03.2017

ZARZĄD

Krystyna Lasek Prezes
Halina Dydycz
Wiceprezes
Krystyna Stanikowska Sekretarz
Henryka Madeja Skarbnik
Teresa Daleszyńska
Członek
Bogusława Dębska Członek
Zofia Marczyk Członek
Mirosława Piątek
Członek od 18.04.2018 r.
Wiesław Łabęcki
Członek od 18.04.2018 r.
Wanda Jarosińska Członek do 18.04.2018 r.
Marian Wilczyński Członek do 18.04.2018 r.
Krystyna Wojtasiewicz Członek do 18.04.2018 r.
KOMISJA REWIZYJNA
Halina Makarowska Przewodnicząca
Joanna Chruściel
Członek
Elżbieta Lenik Członek

============================================================

III kadencja – od 24.04.2015

ZARZĄD

Jan Starek Prezes do 29.03.2017
Krystyna Lasek Wiceprezes
Krystyna Stanikowska Sekretarz
Wanda Jarosińska
Skarbnik
Bogusława Dębska Członek
Halina Dydycz
Członek
Mirosława Piątek Członek
Marian Wilczyński
Członek
Krystyna Wojtasiewicz
Członek
   

KOMISJA REWIZYJNA

Halina Makarowska Przewodnicząca
Janina Kasperska
Członek
Danuta Serafinowicz
Członek

============================================================

II kadencja –  11.04.2011 – 22.04.2015

ZARZĄD

Krystyna Lasek
Prezes
Halina Borkusz
Wiceprezes
Jan Starek
Sekretarz
Maria Łukaszewicz
Skarbnik
Joanna Chruściel
Członek
Kazimierz Deptuła Członek
Wanda Karaśkiewicz Członek niepełna kadencja
Maria Kociuba
Członek niepełna kadencja
Janina Kupczak
Członek niepełna kadencja
Lidia Kutarba
Członek niepełna kadencja
Ewa Sobolewska
Członek niepełna kadencja
Marek Maciejowski
Członek niepełna kadencja
   

KOMISJA REWIZYJNA

Halina Makarowska Przewodnicząca
Bogusława Dębska
Członek
Janina Kasperska
Członek

============================================================

I kadencja – 24.04.2007- 11.04.2011

ZARZĄD

Andrzej Wasilewski
Prezes 24.04.2007 – koniec II 2008
Krystyna Lasek Wiceprezes od 01.III.2008 – Prezes
Władysława Chodorowska
Sekretarz do 01.III.2008
Joanna Chruściel Skarbnik
Helena Łopacka
Członek
Halina Borkusz
Członek
Maria Łukaszewicz
Członek
Jan Starek
Sekretarz
niepełna kadencja
Lidia Kutarba
Członek niepełna kadencja
Maria Kociuba
Członek
niepełna kadencja
Danuta Talerzowska
Członek
niepełna kadencja
   
KOMISJA REWIZYJNA

Halina Makarowska Przewodnicząca
Bogusława Dębska
Członek
Janina Kasperska
Członek

Informacje

MIŁEGO DNIA
==============

biuro czynne w środy
w godz. 10.00 – 13.00

kasa do 12.30

nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes Zarządu   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro czynne w środy w godz. 10.00 – 13.00, kasa do 12.30