to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Wiceprezes   505 718 322

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam List otwarty PTG odnoszący się do sytuacji w
jakiej znaleźli się obecnie seniorzy.

Z poważaniem

KWTobis

  Prof. dr hab. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis Kierownik Katedry i
Kliniki Medycyny Paliatywnej Pracownia Geriatrii Uniwersytet Medyczny
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Przewodnicząca Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego Wiceprzewodnicząca Rady ds.
Polityki Senioralnej MRPiPS Doradca Stały Komisji Polityki Senioralnej
Sejmu RP Członek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia Członek Expert
Panel on effecitive ways of investing in health (EXPH) przy Komisji
Euroepejskiej

List znajduje sie >>> tutaj

Informacje

MIŁEGO DNIA
==============

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Wiceprezes   505 718 322

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00