to przestrzeń dla ludzi
 • aktywnych
 • twórczych
 • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

Lokalne wsparcie seniorów

Urząd Marszałkowski w ramach wsparcia przeznaczył 20 tysięcy złotych dla seniorów każdego subregionu Dolnego Śląska, w tym subregionu wałbrzyskiego. Realizatorem tego zadania w naszym subregionie jest Federacja UTW. Poniżej jest stosowna informacja, przekazana przez Teresę Ziegler prezeskę Federacji UTW,  zawierająca propozycję zadań.

Szanowni Państwo!

Do projektu finansowanego przez Urząd Marszałkowski przystąpiło 10 UTW, jako lokalnych centrów wsparcia seniorów.

Zakupione zostały aparaty telefoniczne na kartę. Na każdy z UTW z projektu przypadną 3 sztuki. Jeden z telefonów będzie wykorzystywała Ania Kundzicz do kontaktów z seniorami. Oczekujemy zgłoszenia się dwóch chętnych osób do takiego telefonicznego wsparcia seniorów.

Projekt trwa do 20 grudnia.

Druga rzecz do przekazania – w grudniu – to będą paczki świąteczne.  Paczki świąteczne nie dotyczą wszystkich seniorów (to uwaga na wszelki wypadek). Grupę beneficjentów paczek ustalimy w porozumieniu z Miejską Radą Seniorów, liderami organizacji pozarządowych senioralnych, Domem Dziennym Senior+, oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Zajęcia:

 1. Warsztaty online dla liderów – rozwiązywanie konfliktów, wsparcie lidera – Agnieszka Żak i Mieczysława Ułanowicz-Pęcherczyk – 4 godziny z każdą z nich – w blokach po 2 godziny.

Terminy będą ustalone.

 1. Wykłady online – w każdą sobotę o godz. 11.00 na platformie Google Meet i z możliwością odtwarzania nagrania w dowolnym czasie. Pierwszy wykład 14 listopada – O udarach wykład z lekarzem neurologiem Patrycją Marciniak.
 2. Zajęcia ruchowe na Facebooku – kinezjologia od 10 listopada WE WTORKI w godzinach 13.00 – 14.00

filmy nagrane w tej grupie można oglądać w dowolnym czasie – trzeba na FB znaleźć tą grupę, którą prowadzi Arleta Mańka, zgłosić chęć dołączenia  i to pani Arleta będzie dołączała.

 1. Zajęcia ruchowe – joga na Facebooku – Joga w Twoim domu środa (od 11 listopada) 18:30-19:30 – grupę prowadzi  Gosia Bryka (tak ją widać na FB).
 2. Wsparcie psychologiczne – dwie panie psycholożki będą dla nas dostępne przez 3 godziny  w tygodniu każda – terminy i numery telefonów zostaną podane najszybciej jak się da. Pani Joasia będzie dostępna od 17.00 do 20.00 w piątki. Pani Sławka jeszcze się określi.

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
 • aktywnych
 • twórczych
 • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00