to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

Z sesji OPS

    4.10.21 r odbyła się w Senacie VII Sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów na której debatowano o sprawach najważniejszych dla społeczności seniorów. Dyskutowano o problemach z jakimi spotykają się w nowej rzeczywistości i powrocie do aktywności po pandemii.

   Była mowa między innymi o poszanowaniu praw seniorów, o potrzebie obniżenia granicy wieku osób uprawnionych do otrzymywania tzw. leków bezpłatnych (obecnie 75 r) oraz o potrzebie integracji wszystkich środowisk senioralnych (PZEiR, UTW, gminnych rad seniorów i innych).

   Pilną potrzebą jest też nowelizacja ustawy o osobach starszych, a w szczególności powołanie na szczeblu rządowym Pełnomocnika ds. osób starszych.

   Sesja odbyła się pod Honorowym Patronatem Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego przy współudziale przedstawicieli władz rządowych.

   Delegatem z naszego środowiska była Ania Kundzicz .

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00