to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes Zarządu   513 005 811

Wiceprezes   505 718 322

sutw.swidnica@gmail.com

biuro czynne w środy w godz. 10.00 – 13.00, kasa do 12.30

Z sesji OPS

    4.10.21 r odbyła się w Senacie VII Sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów na której debatowano o sprawach najważniejszych dla społeczności seniorów. Dyskutowano o problemach z jakimi spotykają się w nowej rzeczywistości i powrocie do aktywności po pandemii.

   Była mowa między innymi o poszanowaniu praw seniorów, o potrzebie obniżenia granicy wieku osób uprawnionych do otrzymywania tzw. leków bezpłatnych (obecnie 75 r) oraz o potrzebie integracji wszystkich środowisk senioralnych (PZEiR, UTW, gminnych rad seniorów i innych).

   Pilną potrzebą jest też nowelizacja ustawy o osobach starszych, a w szczególności powołanie na szczeblu rządowym Pełnomocnika ds. osób starszych.

   Sesja odbyła się pod Honorowym Patronatem Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego przy współudziale przedstawicieli władz rządowych.

   Delegatem z naszego środowiska była Ania Kundzicz .

Informacje

MIŁEGO DNIA
==============

biuro czynne w środy
w godz. 10.00 – 13.00

kasa do 12.30

nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes Zarządu   513 005 811

Wiceprezes   505 718 322

sutw.swidnica@gmail.com

biuro czynne w środy w godz. 10.00 – 13.00, kasa do 12.30