to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes Zarządu   513 005 811

Wiceprezes   505 718 322

sutw.swidnica@gmail.com

biuro czynne w środy w godz. 10.00 – 13.00, kasa do 12.30

Projekt regulaminu zajęć ruchowych

Zarząd przedkłada do konsultacji projekt Regulaminu uczestnictwa w zajęciach ruchowych… oraz Oświadczenie, które musimy wprowadzić w drodze uchwały Zarządu.
Uwagi, propozycje prosimy zgłaszać do 9 marca 2022 roku. 
 
Prezes Zarządu – Wiesław Łabęcki
 
Regulamin uczestnictwa w zajęciach ruchowych (projekt)  >>> tutaj
Oświadczenie uczestnika zajęć ruchowych (projekt) >>> tutaj

Informacje

MIŁEGO DNIA
==============

biuro czynne w środy
w godz. 10.00 – 13.00

kasa do 12.30

nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes Zarządu   513 005 811

Wiceprezes   505 718 322

sutw.swidnica@gmail.com

biuro czynne w środy w godz. 10.00 – 13.00, kasa do 12.30