to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

Dotacje dla Świdnickiego UTW

 
Zarząd Powiatu Świdnickiego na posiedzeniu 14 lutego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Naszemu UTW przyznano:
– w zakresie ochrony i promocji zdrowia „Kto ma zdrowie, ma nadzieję” – 4 000,00 zł,
– w zakresie kultury, sztuki… „XII Przegląd Piosenki – Piosenki lat 90” – 2 000,00 zł dofinansowania.
Szczegóły i harmonogram przedsięwzięć w poszczególnych zadaniach będziemy przekazywać na bieżąco.

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00