to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Wiceprezes   505 718 322

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

Inauguracja nowego roku akademickiego

Lata lecą a… wakacje mijają. Ale wszyscy ci, którzy nie mogli już doczekać się zajęć, wykładów, odpytywania itd. spotkali się 21 października 2019 r. na uroczystości inauguracji nowego  roku akademickiego 2019/2020.

Wszystko działo się oczywiście w sali teatralnej ŚOK, która była jak zawsze wypełniona po brzegi. Imprezę poprowadził  lekko, z odpowiednią dawką dowcipu, Piotr Bolek.

Warte podkreślenia jest , że ta uroczystość była debiutem dla nowo wybranego Prezesa Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego  Wieku Wiesława Łabęckiego. Moje osobiste zdanie, chociaż myślę że nie tylko, jest takie, że ten debiut w wykonaniu Wieśka był absolutnie bardzo udany.

Jak zawsze na inauguracji nie zabrakło naszych przyjaciół z Urzędu Miejskiego, ze Starostwa Powiatowego, Społecznej Akademii Nauk  i innych instytucji cz wreszcie z sąsiednich Uniwersytetów.

Pan Prezes w swoim (stosunkowo krótkim  – i tak trzymać!) wystąpieniu zwrócił uwagę na istotę tego typu stowarzyszeń, a mianowicie, że są one wspaniałą okazją do samorealizacji, do odkrywania w sobie nowych pasji i  znajdowania w tym radości.

Na gali inauguracyjnej najważniejsi są kandydaci na słuchaczy, „pierwszaki”. Oni to zostali wyróżnieni poprzez wejście na scenę, uroczyste wręczenie legitymacji studenckich i złożenie ślubowania. Jestem przekonany , że dla wszystkich 40  nowych  studentów była to bardzo podniosła chwila.

Potem nastąpiło odśpiewanie tradycyjnej pieśni studenckiej „Gaudeamus igitur”.

Wykład inauguracyjny nt. „: Gdzie mieszka szczęście” wygłosił Zdzisław Grześkowiak –  człowiek, którego słuchania nigdy dość, bo to jest naprawdę wielka poznawcza przyjemność.

Imprezę uświetnił program artystyczny w wykonaniu grupy teatralnej Świdnickiego  Uniwersytetu Trzeciego  Wieku –  UTWworki pt. „Jeszcze w zielone gramy” wg scenariusza i w reżyserii  Teresy Cory. Lekkość słowa, śpiew, muzyka, a jednocześnie  przesłanie mówiące, że życie może  być piękne nieżalenie od wieku, że teraz właśnie (w wieku postzawodowym) jest  nasz czas, to  wielkie atuty tego programu. Tereniu i wszystkie aktorki i aktorzy – dziękujemy serdecznie!

Jak już pisałem, impreza świetnie ułożona, poprowadzona w dobrym tempie, tak że nic dodać- nic ująć.

Po poczęstunku kawowo-herbaciano-ciastkowym czeka nas już tylko co najprzyjemniejsze czyli zajęcia, wykłady i odpytywanie, dzienniczki i wywiadówki dla rodziców. Hm, chyba, z tymi rodzicami, się trochę zagalopowałem

 

Janek

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Wiceprezes   505 718 322

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00