to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać
ul. Długa 33
58-100 Świdnica
tel. biuro 513 005 811
tel. prezes 505 718 322
biuro czynne w środy w godz. 10.00 - 13.00, kasa do 12.30

Sprawozdania

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, fakt posiadania statusu organizacji pożytku publicznego, nakłada na nas określone obowiązki sprawozdawcze.

Ponieważ nasz rok obrachunkowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym, powinniśmy opublikować określone sprawozdania i dokumenty im towarzyszące w bazie sprawozdań w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz na naszej stronie internetowej.

 

Poniżej będziemy publikować te dokumenty za poszczególne lata.

===============================================================

 

Sprawozdania za rok 2015


Bilans >>> kliknij

Rachunek wyników >>> kliknij

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego >>> kliknij

Dodatkowe informacje i objaśnienia >>> kliknij

Sprawozdanie merytoryczne >>> kliknij

———————————————————————————-

 

Sprawozdania za rok 2016


Bilans >>> kliknij

Rachunek wyników >>> kliknij

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego >>> kliknij

Dodatkowe informacje i objaśnienia >>> kliknij

Sprawozdanie merytoryczne >>> kliknij

 

————————————————————————————–

Sprawozdania za rok 2017


Bilans >>> kliknij

Rachunek wyników >>> kliknij

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego >>> kliknij

Dodatkowe informacje i objaśnienia >>> kliknij

Sprawozdanie merytoryczne >>> kliknij

——————————————————————————————

Sprawozdania za rok 2018


Bilans >>> kliknij

Rachunek wyników >>> kliknij

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego >>> kliknij

Dodatkowe informacje i objaśnienia >>> kliknij

Sprawozdanie merytoryczne >>> kliknij

——————————————————————————————

Informacje

MIŁEGO DNIA
==============

biuro czynne w środy
w godz. 10.00 – 13.00

kasa do 12.30

nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać
ul. Długa 33
58-100 Świdnica
tel. biuro 513 005 811
tel. prezes 505 718 322
biuro czynne w środy w godz. 10.00 - 13.00, kasa do 12.30