to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać
ul. Długa 33
58-100 Świdnica
tel. biuro 513 005 811
tel. prezes 505 718 322
biuro czynne w środy w godz. 10.00 - 13.00, kasa do 12.30

Zarząd

IV kadencja - od 24.04.2019

ZARZĄD

Wiesław Łabęcki

Prezes

tel. 513 005 811

Krystyna Lasek

Wiceprezes

Krystyna Stanikowska

Sekretarz

Henryka Madeja

Skarbnik

Anna Chmal

Członek

Zofia Denysiewicz

Członek

Bogusława Dębska

Członek

Zofia Wiszniewska

Członek

Bogumiła Zdeb

Członek

KOMISJA REWIZYJNA

Wanda Jarosińska

Przewodnicząca

Anna Kundzicz

Członek

Halina Makarowska

Członek

III kadencja - od 29.03.2017

ZARZĄD

Krystyna Lasek

Prezes

tel. 505 718 322

Halina Dydycz

Wiceprezes

Krystyna Stanikowska

Sekretarz

Henryka Madeja

Skarbnik

od 18.04.2018

Teresa Daleszyńska

Członek

Bogusława Dębska

Członek

Zofia Marczyk

Członek

od 18.04.2018

Mirosława Piątek

Członek

Wiesław Łabęcki

Członek

---

Marian Wilczyński

Wanda Jarosińska

do 18.04.2018

Krystyna Wojtasiewicz

do 18.04.2018

KOMISJA REWIZYJNA

Halina Makarowska

Przewodnicząca

Joanna Chruściel

Członek

Elżbieta Lenik

Członek

III kadencja - od 24.04.2015

ZARZĄD

Jan Starek

Prezes

do 29.03.2017

Krystyna Lasek

Wiceprezes

Krystyna Stanikowska

Sekretarz

Wanda Jarosińska

Skarbnik

Dębska Bogusława

Członek

Halina Dydycz

Członek

Mirosława Piątek

Członek

Marian Wilczyński

Członek

Krystyna Wojtasiewicz

Członek

KOMISJA REWIZYJNA

Halina Makarowska

Przewodnicząca

Janina Kasperska

Członek

Danuta Serafinowicz

Członek

II kadencja - - 11.04.2011 22.04.2015

ZARZĄD

Krystyna Lasek

Prezes

Halina Borkusz

Wiceprezes

Jan Starek

Sekretarz

Maria Łukaszewicz

Skarbnik

Joanna Chruściel

Członek

Kazimierz Deptuła

Członek

niepełna kadencja

Wanda Karaśkiewicz

Członek

niepełna kadencja

Maria Kociuba

Członek

niepełna kadencja

Janina Kupczak

Członek

niepełna kadencja

Lidia Kutarba

Członek

Marek Maciejowski

Członek

niepełna kadencja

Ewa Sobolewska

Członek

niepełna kadencja

KOMISJA REWIZYJNA

Halina Makarowska

Przewodnicząca

Barbara Dębska

Członek

Halina Makarowska

Przewodnicząca

Janina Kasperska

Członek

I kadencja - 24.04.2007- 11.04.2011

ZARZĄD

Andrzej Wasilewski

I kadencja - 24.04.2007- 11.04.2011

niepełna kadencja.

Krystyna Lasek

Wiceprezes

od 01.III.2008 - Prezes

Władysława Chodorowska

Sekretarz do 01.III.2008

niepełna kadencja

Joanna Chruściel

Skarbnik / Członek

Helena Łopacka

Członek

Halina Borkusz

Członek / Wiceprezes

Maria Łukaszewicz

Członek /Skarbnik

niepełna kadencja

Jan Starek

Sekretarz

niepełna kadencja

Maria Kociuba

Członek

niepełna kadencja

Maria Kociuba

Członek

niepełna kadencja

Lidia Kutarba

Członek

niepełna kadencja

Danuta Talerzowska

Członek

niepełna kadencja

KOMISJA REWIZYJNA

Halina Makarowska

Przewodnicząca

Barbara Dębska

Członek

Janina Kasperska

Członek

kadencja 2011- 2015

Informacje

MIŁEGO DNIA
==============

biuro czynne w środy
w godz. 10.00 – 13.00

kasa do 12.30

nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać
ul. Długa 33
58-100 Świdnica
tel. biuro 513 005 811
tel. prezes 505 718 322
biuro czynne w środy w godz. 10.00 - 13.00, kasa do 12.30