to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

Zarząd ŚUTW zaprasza

1. Zarząd zaprasza nowych członków – przyjętych do Uniwersytetu od marca 2019 r. do czasu inauguracji roku akademickiego (w tym oczywiście także tych, którym wręczono 21 października legitymacje w Sali Teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury) – na tradycyjne spotkanie żaków, które odbędzie się 7 listopada (czwartek) od godziny 14.00. Miejsce: Centrum, sala nr 1 (parter).

2. Spotkanie dot. funkcjonowania lokalnych samorządów, rozwoju transportu, ekologii, ochrony zdrowia odbędzie się 20 listopada (środa)o godz. 10.00 na wrocławskim stadionie przy Alei Śląska 1 w ramach VII Dolnośląskiego Kongresu Samorządowego organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Zainteresowani udziałem w obradach proszeni są o zapisy poprzez formularz rejestracyjny na stronie: ww.dolnyslask.pl Jednocześnie proszę zgłosić ten fakt zarządowi.

3. Dwie osoby zainteresowane przyrodą, edukacją na rzecz zrównoważonego rozwoju  mogą zgłosić zarządowi chęć udziału w dwudniowej konferencji w Krakowie 27-28 listopada (środa-czwartek) „Zielona wiedza dla UTW. Uniwersytety Trzeciego Wieku lokalnymi centrami międzypokoleniowej edukacji ekologicznej”. Termin zgłoszeń: do 8 listopada (piątek)  

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00