to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

Spotkanie z Norwidem

Zarząd zaprasza na spotkanie poetycko-literackie poświęcone Cyprianowi Kamilowi Norwidowi.

Spotkanie  z udziałem UTWorków i młodzieży Zespołu Szkół Ekonomicznych odbędzie się 28 października (czwartek) o godzinie 11 w sali 11, Rynek 39.

Impreza jest dofinansowana przez Gminę Miasto Świdnica w ramach zadania publicznego „Seniorzy aktywni w kulturze”.  

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00