to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

Ważne komunikaty

1. Ostatnie spotkanie – OLIMPIADA SENIORÓW w ramach projektu dofinansowanego przez Prezydent Miasta „Rekreacja łączy seniorów” odbędzie się 16 listopada od godz. 15.00 w Centrum Miejskim przy ul. Długa 33 w sali 1. W ramach niej: turniej warcabowy, konkurs wiedzy o Lemie i Norwidzie, inne gry wzmacniające pamięć. Zapraszamy 12 osób z naszego UTW; zapisy telefon: 609 138 511, 513 005 811. Udział wezmą także seniorzy z Klubów Seniora i DD „Senior-Wigor”.   

2. Warsztaty z zakresu przeciwdziałania przemocy w ramach kampanii „19 Dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży” oraz tematyka wolontariatu w rodzinach zastępczych odbędzie się 29 listopada o godz. 12.10 w Rynku 39 (sala podana będzie później). Więc termin 19 listopada nie aktualny. Zaproszeni są członkowie Srebrnego Wolontariatu i osoby zainteresowane… Warsztaty przeprowadzą pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (w tym psycholog)


Proszę zapoznać się z treścią załączników. 

Załącznik 1 >>> tutaj

Załącznik 2 >>> tutaj

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00