to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

Żywa Biblioteka Polska

Pod takim tytułem 20 maja 2022 w godz. 9.00-14.00 w pomieszczeniach Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyło się spotkanie młodzieży z Żywą Książką. Na prośbę  organizatora o pomoc słuchaczy Świdnickiego UTW, w charakterze wolontariuszek w wydarzeniu uczestniczyły nasze koleżanki:

Danuta Besert                                                                                                                                                                    Bożena  Chołodniak                                                                                                                                                          Wanda Karaśkiewicz,

Helena Wilczyńska.

 

Robert Staniszewski  z Miejskiej Biblioteki Publicznej, organizator wydarzenia dziękując za pomoc wyraził się o pracy wolontariuszek w samych superlatywach, deklarując chęć dalszej współpracy i wsparcia dla naszych działań. 

Spotkanie z czytelnikami odbywało się w niezwykle serdecznej atmosferze. Młodzież ze szkół świdnickich dopisała. Rozmowy tych młodych ludzi z Żywą Książką, czyli gośćmi o różnych poglądach i postawach życiowych, budziły podziw nad dojrzałością przekonań młodego pokolenia. Można było porozmawiać  m.in.. z księdzem Pawłem z Kościoła Pokoju, wiceprezydentem  Szymonem Chojnowskim czy nauczycielką tańca z Białorusi.

Jeżeli tą drogą można dotrzeć do budowania akceptacji drugiego człowieka, bez względu na jego inność, to cieszy każdego, kto ma tego świadomość. Żywa Biblioteka jest głosem całego społeczeństwa, dlatego bogactwo tematyki jest ogromne. Aktualne problemy społeczne nie będą rozwiązywane, ale zbliżone i naświetlone dla czytelnika Żywej Książki podczas tych spotkań.

Oby ten, tak bardzo pozytywny ruch, budowy Żywej Biblioteki rozwijał się i spełnił swoją rolę, zainteresujmy się jego działalnością.

Wanda Karaśkiewicz

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00